Leestip van de dag – woensdag 14 februari 2018

Vasten is niet alleen ‘minder’,
het is ook ‘méér’

Nikolaas Sintobin legt uit dat vasten niet om jezelf draait, maar wel om God. En dat christelijk vasten een combinatie is van ‘minder’ en ‘meer’.

Wat is vasten niét

Het christelijk vasten is geen doel op zich. Het gaat niet over indruk maken op God of je huisgenoten door fysieke heldendaden. Het is ook geen training om je karakter te vormen, je uithoudingsvermogen op te krikken of af te slanken — ook al kan dit een onrechtstreeks gevolg  zijn. Vasten gaat ook niet over ‘zoveel mogelijk dingen laten’. Dan kom je namelijk zelf in het centrum te staan. Dan ga je bewijzen hoe sterk of hoe wilskrachtig je wel bent. Daar word je niet gelukkiger van.

Vasten is een hulpmiddel

Het christelijk vasten is bedoeld als een hulpmiddel om dichter bij God te komen. Door minder te eten of geen alcohol te drinken, moet jouw lichaam minder energie stoppen in  verteren. Je lichamelijke en innerlijke zintuigen komen scherper te staan.

Het risico van vasten

Vasten op zich volstaat niet. De frustratie die je door het vasten inbouwt, maakt niet dat je je automatisch meer op God gaat richten. In zekere zin maakt vasten je zelf kwetsbaarder voor allerhande bekoringen: leuke dingen die door de leegte van de onthouding des te aantrekkelijker lijken, maar die je uiteindelijk onbevredigd achterlaten.

Doe méér tijdens de vasten

Vandaar dat christenen in de 40-dagentijd niet alleen uitgenodigd worden om zich van sommige zaken te onthouden. Er is, tegelijk, ook de aansporing om andere dingen net meer te doen: bidden en concrete daden van naastenliefde. Zo worden de vrijgekomen tijd, energie en aandacht daadwerkelijk in richting van God gekanaliseerd.

Het is deze combinatie van minder en meer die van vasten een christelijk vasten kan maken.

Nikolaas Sintobin, s.j.

Bron: Kerknet.be