Leestip van de dag – woensdag 19 juli 2017

Boodschap paus aan christelijke
arbeidersbeweging

In zijn boodschap aan een congres van christelijke arbeiders vraagt paus Franciscus om ook op de werkvloer aandacht te hebben voor het Evangelie.

Dat de stem van de arbeiders mag blijven weerklinken in de schoot van de Kerk. Dat is de wens die paus Franciscus formuleerde in zijn boodschap aan de deelnemers aan de jaarlijkse ontmoeting van de World Movement of Christian Workers (WMCW), die dit keer plaats vindt in het Spaanse Avila. De WMCW viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. De 120 deelnemers komen uit 79 landen wereldwijd. Thema van de bijeenkomst, dat ook de paus na aan het hart ligt, is: ‘Land, (t)huis en werk voor een waardig leven’.

Opkomen voor de waardigheid

De pauselijke boodschap, ondertekend door staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin, onderlijnt dat de waardigheid van de menselijke persoon intrinsiek verbonden is met die drie realiteiten, land, huis en werk. Het is een fundamenteel menselijke ervaring om zich geworteld te voelen in de wereld, in een gezin en in de samenleving. ‘Land huis en werk’ betekent zich ervoor inzetten dat iedereen een menswaardig kan uitbouwen en niemand zich uitgesloten voelt.  

Aan het slot van zijn boodschap spoort paus Franciscus de leden van de WMCW aan om met een vernieuwd enthousiasme vol te houden om in het werkmilieu het Evangelie uit te dragen.

Bron: Radio Vaticana / Kerknet.be