Leestip van de dag – woensdag 2 jan 2018

Tot in het diepst van onze ziel

Bestaat de ziel ?
En wat kunnen we er ons bij voorstellen ?

Dat een mens niet samenvalt met zijn lichaam, lijken we intuïtief normaal te vinden. Diverse religieuze tradities maken bovendien een onderscheid tussen lichaam en ziel. Wat ze verstaan onder die ziel varieert echter nogal. En laten de hersenwetenschappen nog wel ruimte voor een ziel? We gingen erover praten met godsdienstfilosofe Helen De Cruz van de Oxford Brookes University en met John Arblaster, theoloog aan de KU Leuven en het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen.

Lees verder …