Leestip van de dag – woensdag 2 november 2016

“Ik ben tegen alles bestand door flower-1493464_960_720
Hem die mij kracht geeft.”

Het maandelijkse ‘Woord van leven’, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand november.

“Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4, 13)

Er zijn momenten waarop we ons heel goed voelen, vol kracht. Alles lijkt dan licht en gemakkelijk. Andere keren worden we belaagd door moeilijkheden die ons leven een bittere smaak geven. We kunnen overvallen worden door ziekten, financiële problemen, teleurstellingen in onze familie, innerlijke twijfels en onzekerheid, verlies van een baan, oorlogssituaties… Het kan gebeuren dat we tekort zijn geschoten in de liefde voor mensen in onze omgeving of dat we niet in staat zijn ons levensideaal met anderen te delen.

Er zijn maar weinig mensen die zoveel vreugde en lijden, succes en onbegrip hebben meegemaakt als Paulus. En toch is hij erin geslaagd om zijn zending te vervolgen zonder ontmoedigd te raken. Was hij zo’n supermens? Nee, hij voelde zich zwak, broos, niet geschikt voor zijn opdracht. Maar hij had een geheim en dat lezen we in de brief die hij stuurde aan zijn vrienden in de Macedonische stad Filippi: “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Paulus had in zijn leven de voortdurende aanwezigheid van Jezus ontdekt. Ook op de momenten dat iedereen hem in de steek liet, heeft hij zich nooit alleen gevoeld. Jezus was het die hem zekerheid gaf en de moed om verder te gaan. Jezus, eenmaal binnengekomen in zijn leven, was zijn kracht geworden.

Het geheim van Paulus kan ook het onze zijn. Alles wordt mogelijk wanneer ik zelfs in mijn pijn en lijden de geheimvolle aanwezigheid herken en aanvaard van Jezus die zich daarmee identificeert en deze pijn op zich neemt. Alles is voor mij mogelijk wanneer ik in een relatie van liefde leef met anderen. Want dan komt Hij in ons midden zoals Hij heeft beloofd en word ik gesteund door de kracht van de eenheid. Alles is voor mij mogelijk wanneer ik de woorden van het evangelie aanneem en in praktijk breng. Ze geven me de weg aan die ik geroepen ben te gaan, dag in dag uit, en leren me hoe ik moet leven. Ze geven me vertrouwen.

Ik zal de kracht krijgen om niet alleen mijn persoonlijke beproevingen of die van mijn familie het hoofd te bieden, maar ook die van de wereld om mij heen. Dat kan een dwaasheid lijken, een utopie, als je bedenkt hoe immens de problemen van deze wereld zijn. Maar we zijn tot alles in staat met de aanwezigheid van de Almachtige. Tot alles: tot al het goede dat Hij in zijn barmhartige liefde voor mij heeft bedacht en voor de anderen door mijn toedoen.

We kunnen dus altijd “met z’n tweeën” werken, zoals Chiara Lubich zei: “Zelfs als ik niets aan een ingewikkelde situatie kan doen, dan nog kan ik doen wat God op dat moment van me wil: goed studeren, goed schoonmaken, goed bidden, goed voor mijn kinderen zorgen… En God zal die ingewikkelde knoop ontwarren, troosten wie lijdt, een oplossing bieden voor die onverwachte gebeurtenis. Dat is werken met z’n tweeën. Dat vraagt van ons een groot geloof in de liefde en het geeft God de mogelijkheid vertrouwen te stellen in ons. Dit wederzijds vertrouwen kan wonderen verrichten. Waar wij niet konden komen zal blijken dat een Ander is gekomen, die het oneindig veel beter doet dan wijzelf.”

Fabio Ciardi

° Focolare Nederland
° Focolare België