Leestip van de dag – woensdag 20 juni 2018

Kerk en jongeren moeten elkaar wederzijds bekeren en verrijken

In Rome werd gisteren het ‘Instrumentum Laboris’ voor de komende bisschoppensynode over jongeren en roeping voorgesteld.

Een kwart van de mensheid, goed voor 1,8 miljard mensen, is tussen de 16 en 29 jaar. Hun hoop, verzuchtingen, verlangens en dromen staan in oktober centraal, op de bisschoppensynode over jongeren en roeping van 3 tot 28 oktober met bisschoppen en kardinalen uit de hele wereld met de paus in Rome.

De belangstelling voor die synode is groot, zo zei kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris van de Bisschoppensynode, bij de voorstelling van het Instrumentum Laboris dat de leidraad vormt voor de besprekingen op de synode. Dat blijkt onder meer uit de meer dan 100.000 reacties op de vragenlijst ter voorbereiding van deze bijeenkomst. Die enquête was geen sociologisch onderzoek. Het moet een aanzet zijn om de uitdagingen en kansen te herkennen en te benutten.

De resultaten van de enquête, maar ook de synode zelf,
moeten helpen om een antwoord te vinden op vragen zoals:
Wat willen jongeren vandaag ?
En vooral: Waarnaar zijn ze op zoek in de Kerk ?

Het 70 pagina’s tellende werkinstrument voor de synode is opgesplitst in 3 delen: herkennen, interpreteren en kiezen. Het brengt verzuchtingen van de jongeren aan bod zoals discriminatie op basis van geloofsovertuiging, racisme, werkonzekerheid, seksualiteit, verslaving, eenzaamheid, corruptie, mensenhandel, de omgang met het internet en de informatiestroom, de schandalen in de Kerk, de teleurstelling in de werking van instellingen, onderwijs en de economische en maatschappelijke crisis.

Volgens kardinaal Baldisseri leert de enquête alvast
dat jongeren op zoek zijn naar een Kerk die transparant,
eerlijk, aantrekkelijk en toegankelijk is.

Kortom, een Kerk die minder institutioneel en meer relationeel is, die gastvrij is zonder eerst te oordelen, die vriendelijk en barmhartig is. Maar tegelijk, voegde hij eraan toe, is die Kerk voor de jongeren ook vaak vervelend en irriterend. Baldisseri verwijst onder meer naar het seksueel misbruik, maar ook naar haar leerstellige en ethische posities.

Jonge mensen willen met empathie worden beluisterd, zij willen dat hun mening in overweging wordt genomen en zij willen een actief deel zijn van het leven van de kerk. Instrumentum Laboris

Tegelijk verwachten de gelovige jongeren, die zijn blootgesteld aan de druk van de meerderheid, begeleiding en bekering, in de verschillende betekenissen van het woord. Daarbij is er ook bijzondere aandacht voor de rol van jongeren bij de ecologische bekering en als voortrekkers van een nieuwe levensstijl, die het voortbestaan van onze planeet moet garanderen.

Jongeren verwachten van die Kerk dat zij kansen
tot ontmoeting bevordert en dat zij roeping
niet louter tot de rekrutering voor het priesterschap
en het religieuze leven verengt.

De Kerk wordt aangemoedigd om te erkennen dat elke jongere zijn eigen roeping heeft, die in domeinen zoals het gezin, studie, beroep of politiek tot uitdrukking kan komen. Het werkdocument eindigt met een bezinning over heiligheid. Daarbij worden de jongeren aangespoord om moedig hun leven in handen te nemen en zich te richten op de mooiste en indringende dingen, waarbij zij er moeten over waken om steeds een open hart te behouden.

Bron: VIS / Kerknet.be