Leestip van de dag – woensdag 22 juli 2020

Tarwe en ‘onkruid’…

Door Leo De Weerdt

Er is die steeds terugkerende bekoring om met gelijkgezinden (de ‘goeden’) een mooi tarweveld te willen zonder ‘onkruid’. Het is een droom van een kerk van “zuiveren”, de droom van een ideale parochie, van een prachtige leefgemeenschap of van een perfect en harmonisch gezin.

Dromen van ideale situaties leidt gemakkelijk tot een koortsachtig willen uitroeien van wat dat ‘ideaal’ in de weg staat. Men maakt jacht op wie of wat afwijkt en neemt een houding aan die meer steunt op principes dan op menselijkheid.

Deze parabel van het zaad maant de ongeduldigen tot kalmte. Het ‘onkruid’ laat de boer opgroeien tussen de tarwe…. De Meester komt in deze parabel niet voortijdig tussen om een scheiding te maken tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Maar op Zijn tijd zal het goede van het kwade wel onderscheiden worden. De tijd speelt in het voordeel van het Koninkrijk.(Mt 13,24-43)

Le Champ de blé d’or et de Sarrasin (Het Gouden Tarwe- en Boekweitveld) Paul Sérusier, vers 1900