Zwitserse hulpbisschop stelt concilie over vrouw in de Kerk voor

Volgens kardinaal Woelki is het debat over de wijding van vrouwen definitief afgesloten, maar vele collega-bisschoppen zijn het daarmee fors oneens.

Denis Theurillat, de hulpbisschop van Bazel, stelt voor om een concilie samen te roepen waarin de rol van de vrouw in de Kerk centraal staan. De paus mag deze kwesties niet op eigen initiatief regelen. Anders stevent de katholieke Kerk af op een schisma.

De Zwitserse hulpbisschop reageert daarmee op een uitspraak van Georg Bätzing, bisschop van Limburg en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK). Die verklaarde vorige week dat het debat over de wijding van vrouwen in de katholieke kerk nog niet is afgesloten. Ik beschouw de vraag naar het diaconaat voor vrouwen als zeer legitiem. Mgr. Bätzing vindt ook dat het Vaticaan de invoering van het diaconaat voor vrouwen ernstig moet overwegen als vanuit het proces van de Synodale Weg voor de vernieuwing van de kerk in Duitsland wordt aangedrongen op een onderzoek daarover. Hij verdedigt ook de stelling dat daarover evenwel naar een ruime consensus in de wereldkerk moet gestreefd worden. Daarom kan alleen een concilie de knoop hierover doorhakken.

Kardinaal Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen, reageerde op zijn beurt met de stelling dat het debat over de wijding van vrouwen al ten tijde van paus Joannes Paulus II definitief werd afgesloten. Als daarover toch wordt gediscussieerd alsof de vraag open is, dan vindt deze discussie plaats buiten de leer van de Kerk.

Bron: Katholisch.de / Kerknet.be