Leestip van de dag – woensdag 27 febr 2019

Over kleine goedheid

Een weg tot innerlijke heling

Beroepshalve, maar ook uit interesse, praat ik doorheen de dag veel met mensen over het leven, beluister ik allerhande visies, aanhoor ik vele vormen van vreugde en successen , maar ook verhalen over pijn, zoektochten, verlangens, belevingen van falen,… Allemaal des levens en des mensen.
Om de vreugde en de successen (in de goede zin van het woord) ben ik ten diepste blij en dankbaar. Maar wat me vooral bezig houdt zijn de kwetsuren waar zoveel mensen mee rondlopen, wonden die doorwerken, tot het traumatische toe. Ook het gevoel mislukt te zijn, gefaald te hebben, raakt me altijd diep. Oh ja, ook dat van mijn eigen leven.

Dit laatste kan een mens te neer drukken, in zichzelf doen keren, weg van wereld en liefde. En dat kan diep gaan.

Bij Levinas lees ik over een levenshouding die, naar mijn mening, in wezen helend kan zijn voor een dergelijk gekwetst hart, of een gevoel gefaald te hebben in het leven.
Levinas roept op tot het doen van ‘kleine goedheid’; een zekere actie die je uit je cocon haalt, die je weer opricht. Het is niet groots, niet pretentieus, het valt niet op. Tegelijk is het oersterk, het zal altijd overeind blijven, en elke mens kan het.

Het zijn de vele vormen van goedheid die we kunnen beleven naar elkaar toe, vanuit het appel dat elke mens in zich draagt naar de ander toe: ‘zie me graag’. Hier een antwoord op geven, er ‘ja’ op zeggen, niet groots, maar gemeend… Wel, dat heelt. Het geneest onszelf, en uiteindelijk ook de samenleving, juist omdat het elke menselijke wanverhouding weer recht trekt. Het schept verbinding in de meest diepe betekenis van het woord.

En is het dat niet waar uiteindelijk iedere mens naar smacht ?
Ver voorbij egotripperij en begeerte naar zogenaamd zelfbehoud.

De kleine goedheid van en in het dagelijks leven …  Ja, dat heelt.

En het geeft vrede en vreugde onder de mensen.
Niet onbelangrijk !!

kris