Leestip van de dag – woensdag 29 november 2017

Nederlandse religieuzen engageren zich voor geweldloosheid

De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft een adventsboodschap gepubliceerd over vrede en geweldloosheid.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepelorganisatie van religieuze kloosterordes en religieuze congregaties in Nederland, publiceert met het oog op de advent een boodschap over geweldloosheid en rechtvaardige vrede. De titel luidt: Maak ons instrument van uw vrede. De religieuzen willen daarmee laten zien dat het denken over vrede niet stopt na hun jaarwerking rond geweldloosheid en rechtvaardige vrede. Ze sluiten zich uitdrukkelijk aan bij paus Franciscus, die in zijn boodschap voor de Wereldvrededag van 1 januari 2017, alle gelovigen oproept zich contemplatief en actief te wijden aan het uitbannen van geweld uit ons hart. Op de ontwapeningsconferentie van 10 november in Vaticaanstad veroordeelde de paus niet alleen het gebruik van kernwapens, maar ook het bezit ervan.

Geweld, schrijven de Nederlandse religieuzen, kan nooit een oplossing zijn voor een conflict. Geweldloosheid betekent zich actief opstellen tegen geweld en onrechtvaardigheid zonder zelf geweld te gebruiken, om vaak moeizaam te werken aan verzoening en gerechtigheid. De religieuzen onderstrepen zij zelf een bijzondere opdracht hebben als het om geweldloosheid gaat. In hun adventsboodschap erkennen zij dat er in de geschiedenis van het religieuze leven zowel hoogtes als laagtes waren: Sommige religieuzen hebben misbruik gemaakt van hun machtspositie. Maar anderen hebben zich ingezet voor geweldloze dialoog en rechtvaardige vrede. Religieuzen zoals Sint-Franciscus van Assisi en de jezuïet Frans van der Lugt blijven ons tot op vandaag inspireren.

In aansluiting bij haar brief, stelde de KNR ook een viertal adventsvieringen samen. Lees er meer over op de website van de KNR.

Bron: KNR / Kerknet.be