Leestip van de dag – woensdag 6 december 2017

Boodschap paus Franciscus voor Wereldgebedsdag voor Roepingen

Paus Franciscus roept in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen alle gelovigen op om niet te wachten met belangrijke levenskeuzes.

In zijn boodschap ter gelegenheid van Wereldroepingendag (22 april 2018) die maandag gepubliceerd werd, roept paus Franciscus iedereen die zich op de een of andere manier geroepen weet op daaraan zonder uitstel gehoor te geven. Je  bent vandaag geroepen! Een christelijke zending is voor nu!, schrijft hij.

Volgens paus Franciscus is elke christen geroepen om via het huwelijk, het godgewijde leven of het priesterschap getuige van Christus te worden. De belangrijkste hinderpalen daarvoor zijn een overvloed aan zintuiglijke impulsen in de wereld van vandaag, slechte gewoontes en onverschilligheid. Daarom moeten christenen beter het vermogen ontwikkelen om het leven te lezen en te begrijpen.

Lees de boodschap van paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen in het Frans of het Engels.

Bron: Kathpress.at / Kerknet.be