Leestip van de dag – woensdag 6 juli 2016

Christenen overhandigen brief Celebrating_Eid_in_Tajikistan_10-13-2007
aan moslims voor Aïd Al-Fitr

Naar aanleiding van het feest van Aïd Al-Fitr op het einde van de ramadan overhandigen christenen deze week op 250 plaatsen een brief aan de moslims.

De Belgische bisschoppen en de synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse kerk in België hebben een gemeenschappelijke brief geschreven om moslims te feliciteren naar aanleiding van het feest van Aïd Al-Fitr, op het einde van de vastenmaand Ramadan. De brief wordt deze week op meer dan 250 plaatsen aan verantwoordelijken van islamitische verenigingen of moskeeën overhandigd.

In hun brief schrijven de Belgische Bisschoppen en de Verenigde Protestantse Kerk in België: Wij geloven dat we samen met jullie kunnen bouwen aan een barmhartige samenleving hier en in de wereld. Samen kunnen we liefde zaaien en opvang verzorgen voor vluchtelingen. Ook weduwen, ouderen, wezen en kwetsbare jongeren vragen onze aandacht. Barmhartigheid omvat welwillendheid, vergeving, mildheid en vriendelijkheid.

Wij geloven dat we samen kunnen werken aan een rechtvaardige en warme leefomgeving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Belgische bisschoppen en VPKB.

De brief is een initiatief van de werkgroep Relatieopbouw moslims-christenen. ORBIT vzw en El Kalima vzw zorgen voor de verspreiding van de brief aan beide zijden van de taalgrens en in Brussel. Ze gingen op zoek naar christenen die bereid zijn om de brief in hun omgeving tot bij de moslimgemeenschappen te brengen. Naast de brieven, worden op initiatief van beide organisaties door burgers ook 3.000 wenskaarten gestuurd of gegeven aan moslims in de buurt, op het werk of in de vereniging. Beide initiatievan van toenadering met de moslim gemeenschap moeten de verbondenheid versterken.

Bron: Orbit vzw / Kerknet.be