Leestip van de dag – woensdag 7 december 2016

Bereid de weg van de Heer, Franciscus_in_2015
maak zijn paden recht

In zijn catechese bij het Angelus van zondag 4 december sprak paus Franciscus over de kernboodschap van elke christen: Gods Rijk is midden onder ons.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

In het Evangelie van deze tweede zondag van de advent weerklinkt de uitnodiging van Johannes de Doper: Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij (Mt 3,2). Met diezelfde woorden zal Jezus zijn zending in Galilea beginnen (cf. Mt 4,17). Dit is ook de boodschap die de leerlingen zullen moeten uitdragen tijdens hun eerste missionaire ervaring ( cf. Mt 10,7). Op die wijze stelt de evangelist Matteüs Johannes voor als diegene die de weg bereidt voor de Christus die komt en de leerlingen als zij die de verkondiging van Jezus voortzetten. Het gaat telkens om dezelfde blijde boodschap: het Rijk van God komt, meer nog, het is nabij, is midden onder ons! Dit is een heel belangrijk woord: Het Rijk van God is midden onder u, zegt Jezus.

En Johannes kondigt aan wat Jezus later zal zeggen:
‘Het Rijk van God is gekomen, is aangekomen, het is midden onder u’.
Dat is de kernboodschap van elke christelijke missie.

Als een missionaris, een christen, Jezus gaat verkondigen, gaat hij geen zieltjes winnen, als ware hij een supporter die meer aanhangers voor zijn ploeg zoekt. Neen, hij gaat heel eenvoudig verkondigen: Het Rijk van God is midden onder u!. En zo bereidt de missionaris de weg voor Jezus die zijn volk ontmoet.

‘Het Rijk van God is midden onder u’

Maar, wat is dat Rijk van God, dat Rijk der hemelen? Het zijn synoniemen. Wij denken onmiddellijk aan iets uit het hiernamaals: het eeuwig leven. Natuurlijk, dat is waar, het Rijk van God strekt zich uit zonder grenzen, verder dan het aardse leven, maar de mooie boodschap die Jezus brengt – en waarop Johannes vooruitloopt – is dat we het Rijk van God niet in de toekomst moeten verwachten: het is nabij gekomen, in zekere zin is het al aanwezig en kunnen we vanaf nu al zijn spirituele kracht ervaren. Het Rijk van God is midden onder u zal Jezus zeggen. God komt zijn heerschappij in onze geschiedenis vestigen, in het heden van elke dag, in ons leven.

En waar het met geloof en nederigheid wordt onthaald,
bloeit de liefde, de vreugde en de vrede.

We moeten ons elke dag bekeren

De voorwaarde om deel te gaan uitmaken van dat rijk is een verandering van leven voltrekken, dat wil zeggen ons bekeren, ons elke dag bekeren, een stap vooruit elke dag…Het komt erop aan de gemakkelijke, maar misleidende wegen te verlaten van de afgoden van deze wereld: het succes ten koste van alles, de macht op de kap van de zwaksten, de dorst naar rijkdom, het genot ten allen prijze. En, integendeel, de weg te bereiden voor de Heer die komt: Hij berooft ons niet van onze vrijheid, maar schenkt ons het ware geluk. Door de geboorte van Jezus in Betlehem, komt God zelf bij ons wonen om ons te bevrijden van egoïsme, van de zonde, van de corruptie, van houdingen die des duivels zijn: succes zoeken ten koste van alles; de macht zoeken op de kap van de zwaksten; dorsten naar rijkdom en het genot zoeken ten allen prijze.

Spirituele voorbereiding op Kerstmis

Kerstmis is een dag van grote vreugde, ook uitwendig. Het is echter vooral een religieus gebeuren waarvoor een spirituele voorbereiding nodig is.

Laten we ons dan in deze Adventstijd leiden door de aansporing
van de Doper: “Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht”.

Wij bereiden de weg van de Heer en maken zijn paden recht, wanneer we ons geweten onderzoeken, wanneer we ons gedrag bevragen om die zondige houdingen te verdrijven die ik vermeld heb, die komen niet van God: succes ten allen koste; macht op de kap van de zwaksten; dorst naar rijkdom; genot ten allen prijze.

De Maagd Maria helpt ons bij de voorbereiding op de ontmoeting met die steeds – grotere – Liefde, die door Jezus wordt gebracht en die zich op Kerstnacht heel klein heeft gemaakt, als een zaadje dat in de aarde valt. Jezus is dat zaad: het zaad van het Rijk van God.

° Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be