Leestip van de dag – woensdag 8 juli 2020

Brussels opvangcentrum sluit de deuren: meer dan 250 mensen staan binnenkort op straat

In totaal zullen de Belgische overheden dit jaar minstens 10,2 miljard euro uitgeven om de (economische) coronacrisis te bezweren. Dit is echter buiten de 261 Brusselse daklozen gerekend. Hun eerste maand van de zomervakantie zal eindigen in een nachtmerrie. Door een gebrek aan financiële steun moet het noodopvangcentrum in Etterbeek op 31 juli zijn deuren sluiten, waardoor heel wat kwetsbaren weer op straat terechtkomen.

Het noodopvangcentrum, dat tot anderhalf jaar geleden nog gehuisvest was in Haren, wordt beheerd door een consortium van drie partners. Zowel CAW Brussel, Croix Rouge de Belgique en Dokters van de Wereld zetten sinds december 2018 hun schouders onder de werking van het centrum. Zij vangen er bijzonder kwetsbare mensen op uit de thuis- en daklozenzorg. Gezinnen met kinderen, alleenstaande mannen en vrouwen, bejaarden … Ze kregen er allemaal onvoorwaardelijk een plek. Sommigen hebben de Belgische nationaliteit, maar de meesten van hen hebben geen geldige papieren.

Nu de regionale overheid geen financiële middelen meer zal vrijmaken, moet het centrum noodgedwongen zijn deuren sluiten en 261 mensen op straat zetten. Ook de federale overheid biedt geen structurele steun, tenzij tijdens de wintermaanden. En dat komt hard aan bij zowel de bewoners als de organisaties die het centrum draaiende hielden. ‘Na de winter van 2018 kregen we doorlopende financiële steun van de regionale overheid’, aldus Joachim Joris, projectcoördinator bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel. ‘Zo konden we een sterke werking en methodologie van medische en psychosociale begeleiding ontwikkelen in het centrum.’

Lees verder …