Leestip van de dag – zaterdag 10 maart 2018

COMECE: de Kerk is een kracht voor eenheid en toekomst in Europa

Met een ‘mis voor Europa’ nam de COMECE donderdag in de O.-L.-V ten Zavelkerk in Brussel afscheid van uittredend voorzitter kardinaal Reinhard Marx.

Als christenen de vriendschap waartoe ze geroepen worden afwijzen, kan dat een bron worden van haat, geweld, uitsluiting en nationalisme. Laten wij daarom bidden dat wij het pad van eenheid en vriendschap niet verlaten. Dat zei kardinaal Reinhard Marx , uiitredend voorzitter van de COMECE (de Commisie van Bisschoppenconferenties van de EU) donderdagavond in zijn homilie tijdens de eucharistieviering voor Europa in de Onze-Lieve-Vrouw ten Zavelkerk, op een steenworp van de EU-instellingen in Brussel. De dankviering met de COMECE-leden bekroonde het overleg van de bisschoppen van de EU in Brussel, met de verkiezing van een nieuw presidium en de Luxemburgse aartsbisschop Jean-Claude Hollerich tot nieuwe voorzitter.

Kardinaal Marx maakte al bij de opening van het overleg duidelijk dat de EU, die in haar geschiedenis niet van crisissen gespaard bleef, opnieuw voor grote uitdagingen staat, zoals de brexit, een Europees veiligheids- en defensiebeleid, het migratie- en asielbeleid, de versterking van de sociale cohesie, de jongerenwerkloosheid of de toestand van de democratie en de rechtsstaat in verschillende EU-lidstaten. Christenen moeten volgens kardinaal Marx volop hun rol spelen in de EU, onder meer door hun inzet voor een nieuw begrip van solidariteit en cohesie als voorwaarde voor een stabiele unie. Dat vereist dat wij ons niet beperken tot respect voor de rechten, maar ook streven naar de bevordering van de transcendentale en onvervreemdbare waardigheid van mensen, aldus kardinaal Marx.

Goede en verstandige keuze

Mgr. Jean Kockerols, afgevaardigde van de Belgische bisschoppenconferentie in de COMECE en uittredend vicevoorzitter, vindt dat de COMECE een goede keuze heeft gemaakt met de nieuwe voorzitter, de Luxemburgse aartsbisschop Jean-Claude Hollerich, die net als de paus een jezuïet is en een rijke ervaring en een breed perspectief heeft. De Brusselse hulpbisschop erkent dat de vervanging van kardinaal Reinhard Marx, die een zwaargewicht in de wereldkerk is en als vertegenwoordiger van de Duitse bisschoppenconferentie door Franz-Josef Overbeck, bisschop van Essen, wordt opgevolgd, een hele opdracht wordt. Maar de verkiezing van de nieuwe voorzitter is vlot verlopen. Kardinaal Marx was na twee termijnen niet langer herkiesbaar. Maar zijn opvolger is een fijngevoelige man, die de wereld kent en goede voelhorens heeft. Mgr. Hollerich toonde de afgelopen vier jaar bovendien al zijn leiderschapskwaliteiten als voorzitter van de koepel van dertig Europese commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Mgr. Kockerols wijst nog op het verschil tussen het overleg van de Raad van Europese bisschoppen (CCEE) en dat van bisschoppen van de EU binnen de COMECE. Pastorale vragen en uitdagingen, zoals roepingenpastoraal en de voorbereiding van de aanstaande bisschoppensynode over jongeren en roeping, komen op het CCEE-overleg aan bod. In de COMECE ligt de nadruk op de politieke en maatschappelijke uitdagingen, vooral dan binnen de context van de EU. Wij hebben de afgelopen dagen in Brussel nagedacht over de toekomst van de EU, de dialoog tussen Oost en West, de jongerenwerkloosheid en de toekomstkansen van Europese jongeren, vluchtelingen en migranten, en zelfs een thema zoals de robotisering, waarbij taken van mensen steeds vaker door robots worden uitgevoerd.

Mgr. Kockerols, die twee termijnen lang een van de vier vicevoorzitters was, is ervan overtuigd dat de COMECE met de Luxemburgse jezuïet en aartsbisschop aan het hoofd en sterke figuren zoals Franz-Josef Overbeck en de Ierse bisschop Noel Treanor, die jarenlang secretaris-generaal van de COMECE was en de Europese instellingen en hun werking bijzonder goed kent, niet aan kracht zal verliezen.

Lees ook ‘Luxemburgse aartsbisschop Hollerich nieuwe voorzitter COMECE’.

Bron: Kerknet.be