Leestip van de dag – zaterdag 11 juli 2020

Boek-tip: De Regel van Benedictus

Vandaag, op 11 juli, gedenkt en viert de Kerk de heilige Benedictus. Hij heeft een Regel achter gelaten die we mogen beschouwen als een van de basisteksten van onze Westerse cultuur. Patrick Lateur vertaalde enkele jaren deze Regel opnieuw. Lannoo bracht het uit. Warm aanbevolen!

De Regel is niet alleen een basistekst voor benedictijnen, cisterciënzers en trappisten, maar voor de hele Westerse cultuur. Benedictus is niet voor niets de ‘patroon van Europa’. Benedictus, die rond 550 overleed, schreef zijn Regel als praktische leidraad voor het kloosterleven in een abdij. Hij heeft aandacht voor drie essentiële aspecten: studie, gebed en arbeid en hij beklemtoont het belang van nederigheid, gehoorzaamheid en tevredenheid. Patrick Lateur ging de uitdaging aan om deze beroemde tekst opnieuw te vertalen. Deze recente vertaling uit 2010 (met de nodige verklarende annotaties) leunt zo goed mogelijk aan bij de brontekst en tracht de kleur en tonaliteit van het origineel te bewaren. Daarom wordt ook de Latijnse tekst afgedrukt. De uitgave wordt afgerond met korte essays van Benoit Standaert en Wil Derkse.

Wie geïnteresseerd is het boek eventueel te kopen: klik hier.