Leestip van de dag – zaterdag 11 maart 2017

Paus openhartig over populisme en priestertekort in Die Zeit

Franciscus spreekt in Die Zeit openhartig over geloofstwijfels, kritiek op zijn beleid en zijn visie op de toekomst van de Kerk en het priesterschap.

Paus Franciscus spreekt in een uitgebreid interview met Die Zeit van donderdag 9 maart zijn bezorgdheid uit over het priestertekort in Duitsland en andere Europese landen en kondigt aan dat hij in 2017 of 2018 niet naar Duitsland reist voor de herdenkingen van de 500ste verjaardag van de start van de Reformatie. Het is moeilijk om Duitsland dit jaar nog te bezoeken. Er zijn vele reizen gepland. Mijn kalender is dit jaar bijzonder goed gevuld. Het gesprek met de paus, dat eind februari plaats vond, verschijnt terwijl de Duitse bisschoppen voor overleg samen zijn, onder meer over het priestertekort.

Een geloof dat geen crisis kent,
blijft infantiel.

Gebrek aan roepingen

In Duitsland werd de afgelopen maanden, onder meer door voorzitter Thomas Sternberg ​van het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), nadrukkelijk gepleit voor de wijding van gehuwde priesters en vrouwelijke diakens. Paus Franciscus onderstreept in zijn gesprek met Die Zeit dat hij niet gelooft dat de opheffing van het verplichte priestercelibaat een wondermiddel is dat het gebrek aan priesters zal oplossen. Het tekort aan priesterroepingen is een probleem, een groot probleem. Maar een vrijwillig celibaat is geen oplossing. ​De paus vraagt nadrukkelijk de kracht van het gebed niet te vergeten. De Heer heeft ons gevraagd om te bidden. Dat ontbreekt ons: bidden om roepingen. Verwijzend naar de volgende bisschoppensynode, waarvan de vragenlijst die ook aan jongeren wordt voorgelegd op zich laat wachten, benadrukt Franciscus de noodzaak aan een betere begeleiding van jongeren die oriëntatie zoeken en zich tot het priesterschap geroepen weten. De begeleiding van jongeren is noodzakelijk, maar het is ook een moeilijke taak.

Viri probati

Paus Franciscus wijst de afschaffing van het verplichte priestercelibaat af. Maar hij laat wel ruimte voor de zogenaamde viri probati, gehuwde mannen van rijpere leeftijd en dus met een zekere ervaring, en met een onberispelijke staat, die volgens een oude traditie in bepaalde omstandigheden de priesterwijding kunnen ontvangen. Volgens paus Franciscus moet onderzocht worden of zij niet onder bepaalde voorwaarden priester kunnen worden. Het is de taak van Kerk om het juiste moment te herkennen wanneer de Heilige Geest om iets vraagt. Wij moeten nadenken over de vraag of viri probati een oplossing zijn. Dan moeten we bepalen welke taken zij op zich kunnen, bijvoorbeeld in afgelegen gemeenschappen.

Populisme

Paus Franciscus is duidelijk bezorgd over de opkomst van het populisme in de westerse democratieën. Populisme is een kwaad en eindigt slecht, zoals we in de afgelopen eeuw hebben gezien. Populisme betekent mensen gebruiken. Het beroept zich altijd op een Messias en zoekt rechtvaardiging in de noodzaak om de identiteit van een volk te behouden.

De paus, die bekent dat hij op zijn zeventiende verliefd was, zegt in het gesprek nog dat hij een gewone man is die doet wat hij kan, al is hij de geestelijke leider van meer dan een miljard gelovigen wereldwijd. Ik ben een zondaar en ik ben feilbaar. Daarom ook wijst hij een personencultus af. Net zoals Petrus heeft hij crisissen met religieuze twijfels en momenten van leegte gekend. De paus zegt dat hij geen moeite heeft met kritiek op zijn beleid. Iedereen mag een mening hebben. Dat is legitiem, menselijk en verrijkend.

Bron: Die Zeit / Kerknet.be