“Wie spiritueel lui blijft, mist iets in het leven” – interview met Lode Van Hecke

Een uitgebreid interview in Alumni KU Leuven met de Gentse bisschop Lode Van Hecke. Enkele opmerkelijke passages.

De nieuwsbrief Alumni KU Leuven publiceert deze week een uitgebreid interview met de Gentse bisschop. Lode Van Hecke is oud-student (alumnus) filosofie en theologie. 

Enkele opmerkelijke passages:

Dat hij een groot deel van zijn leven binnen kloostermuren doorbracht, betekent niet dat hij blind blijft voor wat daarbuiten leeft. “De dood van George Floyd heeft me enorm aangegrepen. Als mens én als gelovige. Een christen kán niet racistisch zijn.” 

Van Hecke mag dan wel een hoge functie als bisschop bekleden, hij blijft in de eerste plaats monnik. Voor ons zit een goedlachse, sober geklede man die we niet noodzakelijk met ‘Monseigneur’ hoeven aan te spreken. “Ik ben al driekwart van mijn leven onthecht van luxe”, lacht hij. “Dan ga ik toch zelf niet beginnen met kerkelijke ‘mondaniteiten’? Ik hou het liever zo eenvoudig mogelijk. Als iets in de richting van de eenvoud gaat, ligt het een pak dichter bij het evangelie dan omgekeerd.” 

“We zitten met heel wat uitdagingen rond armoede, globalisering en ecologie”, vertelt hij. “Ik wil ook speciale aandacht besteden aan de noden van jongeren. De kerk heeft nood aan vernieuwing, en daarvoor moet je de jeugd kunnen aanspreken. Het is een fabel dat jongeren niet meer openstaan voor het christendom, al ligt het anders dan vroeger. Deze generatie moet niet meer vechten tegen een instituut waar ze vanaf wil. Ze heeft ook geen nostalgie. Ik heb de kerk in vliegende vaart achteruit zien gaan, maar deze jongeren zijn geboren in een wereld waarin kerken leegstaan of vroegere katholieke instituten niet langer katholiek zijn. Dat is niet hun probleem. Het feit dat ze geen binding meer hebben met dat verleden, maakt hen vrij voor interessantere dingen.” 

“Veel jongeren worstelen met de grote levensvragen. Misschien kan het christendom antwoorden bieden. Ook in tijden van corona zie je dat mensen op zoek gaan naar zingeving. Jammer genoeg gebeurt dat vaak nadat ze zijn geconfronteerd met persoonlijke drama’s. Ze zien in dat een bestaan in functie van geld en carrière vluchtig en kwetsbaar is, dat er méér is dan dat.”

Gent is een multiculturele stad. Van Hecke wil dan ook de dialoog aangaan met andere religies. “Ik heb iemand van het bisdom gevraagd om zich explicieter bezig te houden met oecumene – het onderlinge begrip tussen verschillende christelijke kerken”, zegt hij. “Maar we moeten natuurlijk ruimer kijken. Zo heb ik iemand benoemd voor de dialoog met de islam en andere niet-christelijke godsdiensten. Dat is essentieel. We leven in een boeiende pluralistische maatschappij, maar het is enkel boeiend als we de tijd nemen om de ander te leren kennen, op een manier waar beide partijen zichzelf kunnen zijn.”

Van Hecke gelooft dat religie de wereld beter kan maken. Stoort hij zich eraan dat allerhande fundamentalisten religie in een slecht daglicht plaatsen? “In alle geloofsstrekkingen of overtuigingen kan je een onderscheid maken tussen wie open en gesloten is”, zegt hij. “Fanatici zijn gesloten, en dat maakt hen gevaarlijk. Onderwijs kan een cruciale rol spelen in het gevecht daartegen. Aan de universiteit moet je sloganesk denken ontwrichten. Mensen leren om kritisch te zijn voor zichzelf en de wereld waarin ze leven. Hen positief stimuleren en motiveren om te geloven dat niet enkel je kleine cirkel maar het héle leven boeiend is.”

Natuurlijk betreurt de Gentse bisschop het feit dat hij door de coronacrisis en lockdown het verkennen van zijn bisdom heeft moeten uitstellen: “Ik heb helaas minder kunnen doen dan ik wou. Gent heeft tien dekenaten, en ik had gepland om elke week zo’n dekenaat te bezoeken en te ontdekken wat hier precies leeft. Dat heb ik wat moeten uitstellen, net zoals het concreet uitwerken van mijn programma.”

Lees hier het volledige interview

Bron: Kerknet.be