Leestip van de dag – zaterdag 14 oktober 2017

De kruik en de bron

Zoek niet buiten je, maar boor de bron aan in jezelf en vind daar Gods Rijk. “Mens, je draagt alles in je”, schrijft Marga Haas.

Al jaren intrigeert ze me: de waterkruik. Jezus zit na een lange tocht aan een bron bij Sichar, in Samaria. Er komt een vrouw met een kruik aan, om water te putten. Jezus zegt tot haar: “Geef mij te drinken.” Dan ontspint zich een gesprek over water en het leven en God. De vrouw herkent Jezus als de Messias en gaat naar het dorp om haar dorpsgenoten te vertellen van deze ontmoeting. En, schrijft Johannes er expliciet bij, ze laat haar kruik achter. Waarom schrijft hij dat?

Lees verder …

Bron: de Bezieling, hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit