Leestip van de dag – zaterdag 16 september 2017

‘Onderlinge vriendschap creëert bijzondere dynamiek’

Op de vredesbijeenkomst van Sant’Egidio in Münster en Osnabrück waren onder meer ook de Belgische bisschoppen Johan Bonny en Jean-Pierre Delville.

Aan de vredesbijeenkomsten die de Sant’Egidiogemeenschap elk jaar in de geest van Assisi opzet, neemt doorgaans een serieuze delegatie uit ons land deel. Dat was ook de voorbije dagen in Münster en Osnabrück het geval. De voorzitster van Sant’Egidio in de Lage Landen, Hilde Kieboom, is ook vicevoorzitster van de gemeenschap wereldwijd, er waren sympathisanten uit onder meer Antwerpen, Brasschaat, Brussel, Leuven, Luik en Mechelen en verder ook de bisschoppen Johan Bonny van Antwerpen en Jean-Pierre Delville van Luik.

Wat ik geapprecieerd heb aan deze editie, zegt de Luikse bisschop, is dat tijdens sommige panelgesprekken sterk op de actualiteit werd ingegaan. De gedachtewisseling over hoe beter te begrijpen wat jonge terroristen beweegt waar onder meer de Belgische federale procureur Van Leeuw aan deelnam, was bijzonder interessant. Frédéric Van Leeuw wees er inderdaad op dat deze jonge terroristen heel vaak in Europa opgroeiden. Het zijn jonge mensen op zoek naar geluk, die in deze consumptiesamenleving echter voortdurend leven met het gevoel van tekortgedaan te zijn.

Het is de ‘selfie-generatie’:
ik sta centraal en de rest van de wereld op het achterplan.
(Frédéric Van Leeuw)

Mgr. Jean-Pierre Delville vond ook het panelgesprek over migranten en vluchtelingen en hun integratie bijzonder interessant alsook het debat over de Reformatie die net vijfhonderd jaar geleden aanving:  Ik heb er veel bijgeleerd over hoe zowel katholieken als protestanten omspringen met de gemeenschappelijke erfenis van de Bijbel. De bisschop van Luik verwees ook naar het prangende getuigenis van de Grieks-orthodoxe patriarch Johannes X van Antiochië en het gehele Oosten over het lijden van de christelijke minderheden in het Midden-Oosten.

Een bijzondere dynamiek

Vorig jaar stelde mgr. Johan Bonny op een evaluatie van dertig jaar bijeenkomsten in de geest van Assisi de vraag of de interreligieuze dialoog geen soort plafond heeft bereikt. Doen we niet elk jaar hetzelfde met dezelfde mensen? Gelukkig doen we elk jaar hetzelfde, met dezelfde mensen en met nieuwe mensen, zegt zijn confrater Delville. Want de hechte onderlinge vriendschapsbanden die daardoor ontstaan en groeien, creëren een bijzonder dynamiek. Ik was onlangs op een Unesco-conferentie in Genève en daar heb je dat niet; iedereen doet er naast de anderen zijn ding en trekt dan naar huis.

Een moslimleider die er voor het eerst bij was zei mij: ‘Ik word hier
toegelachen, er wordt hier met mij gepraat, hier voel ik mij welkom.’
(Jean-Pierre Delville)

Je kunt je niet inbeelden hoe belangrijk de contacten zijn die je in deze vriendschappelijke sfeer kunt leggen, gaat de bisschop van Luik voort. Ik heb bijvoorbeeld intens kennis kunnen maken met kardinaal Jean-Pierre Ricard, de aartsbisschop van Bordeaux, maar ook met topman Clavairoly van de Franse protestanten. Het is deze François Clavairoly die enkele maanden geleden samen met de Franse Sant’Egidio-voorzitster Valérie Regnier de uittredende Franse regering kon overtuigen het Italiaanse model van de humanitaire corridors te kopiëren.

Naar Bologna

Volgend jaar wordt dit netwerk van vriendschap voor de vrede verder uitgebouwd in Bologna, de stad waar de eerste Sant’Egidio-priester, Don Matteo Zuppi, intussen aartsbisschop is.

Bron: Kerknet.be