Leestip van de dag – zaterdag 19 augustus 2017

Als wijsheid en vrede worden gedeeld

Twee dozijn mensen van verschillende monotheïstische tradities hebben een week lang intens met elkaar kennisgemaakt.

Onder het motto: Als wijsheid en vrede worden gedeeld heeft het seminarie InTerfaith, building community net twee orthodoxe joden uit Australië en Nederland – maar die telkens ook lang in Jeruzalem gewoond hebben – met een aantal katholieken uit België, Frankrijk, Spanje en de Filipijnen en enkele moslims met Algerijns-Belgische, Marokkaans-Berberse en Palestijnse nationaliteit en een bahai met Iraans-Turkse roots samengebracht om een week lang intens kennis te maken met elkaar en met elkaars religieus-spirituele traditie.

Het seminarie was een initiatief van I.T.ouch’, het Brusselse
activiteitenprogramma van het Teresiaans Instituut.

Vormers vormen

Het Teresiaans Instituut is een internationale lekenbeweging, begin vorige eeuw opgestart door de Spaanse priester Pedro Poveda Castroverde, die zich liet inspireren door de godsrelatie van Teresa van Ávila, legde Rozemarijn Vanwijnsberghe van I.T.ouch’ vorige week uit in Tertio, net voor het seminarie van start ging. Ons charisma is via opvoeding en cultuur de Goede Boodschap te brengen en ‘vormers te vormen’: christelijke professionals die aandachtig zijn voor de ‘tekenen van de tijd’ en die ‘zout voor de wereld’ zijn.

De deelnemers aan het seminarie kregen dan ook eerst drie grondige inleidingen in de abrahamitische godsdiensten voorgeschoteld. Voor de dag gewijd aan het christendom kwam de hulpbisschop van Waals-Brabant, mgr. Jean-Luc Hudsyn, naar het congrescentrum Vogelzang in Sint-Pieters-Woluwe afgezakt. De introductie tot de islam werd verzorgd door twee soefi-bekeerlingen en Peta Jones Pellach van het Elijah Interfaith Institute in Jeruzalem stond in voor de inleiding tot het jodendom.

Hoe kun je in een superdiverse samenleving leven ‘in Gods Geest’
als je je niet eveneens wil laten vormen door de spirituele bronnen
van de anderen? Rozemarijn Vanwijnsberghe

Praktijk

Afgelopen weekend werd tijd uitgetrokken om elkaars tradities ook in de praktijk te leren kennen. De groep nam deel aan de sabbatdienst in de Grote Synagoge van Brussel, aan een avondgebed in de Silimeye Camii-moskee in Sint-Joost-ten-Node en aan de zondagsliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Gratiënkerk net naast het congrescentrum Vogelzang. Bovendien trok de groep ook met de bus naar Chevetogne in de Ardennen om er te zien hoe daar aan een Byzantijnse vesperdienst deel te nemen.

Peta Jones Pellach introduceerde na het weekend de methode van de religieuze geniën. Achtereenvolgens werd langdurig stilgestaan bij de spiritualiteit van de joodse wijze Jochanan ben Zakkai (uit de periode van de Tweede Tempel, namelijk 30-90 na Christus), van Sint-Franciscus van Assisi (1182-1226) en van de Algerijnse emir Abdelkader (1808-83). En op Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming was een sessie gewijd aan de mogelijkheid voor christenen en moslims om gezamenlijk tot Maria/Mirjam te bidden.

Benoit Lannoo

Bron: Kerknet.be