Leestip van de dag – zaterdag 19 november 2016

Zondebesef en bevrijding leiden naar hart van liturgie

De liturgie neemt het kwaad ernstig en bevrijdt er tegelijk van. 200 deelnemers aan het Liturgisch Congres verdiepten zich in die wondere dynamiek.

De vergeving van onze zonden en de bevrijding van het kwaad zijn geen bijkomstigheden ergens in de marge van het kerkelijke leven: ze staan in het hart van het evangelie en van de liturgie. Met die woorden opende Dieter Van Belle (CCV Gent) het Liturgisch Congres op 14 november. Niet toevallig luidde het thema op het einde van het Jaar van de Barmhartigheid: Maar bij U is vergeving en daarvan leven wij – over kwaad en verzoening in de liturgie.

Zo’n 200 deelnemers trokken 2 dagen uit om in Blankenberge na te denken over die wisselwerking tussen berouw en barmhartigheid, en hoe die tot uiting komt in de liturgie, niet alleen in de zondagse eucharistie, maar ook in de (volwassenen)doop en de biecht. Als we tenminste de moeite doen om de eeuwenoude liturgische formules te doorgronden en te smaken.

Lees en kijk verder …