Leestip van de dag – zaterdag 20 augustus 2016

Niets heerlijkers dan zich bewust zijn 22392682
van Gods tegenwoordigheid

In al zijn eenvoud gaat de 17de-eeuwse lekenbroeder, kok en schoenlapper Laurent direct naar de kern van een levend ervaringsgeloof.

Heel het geestelijke leven draait bij broeder Laurent om bewuste aandacht voor de werkelijke tegenwoordigheid van God. De zeldzame bewaarde brieven, geschriften en herinneringen van een priester die gesprekken met hem voerde, komen altijd daarop terug.

De heiligste, de gewoonste en de meest noodzakelijke gedragsregel in het geestelijk leven is de tegenwoordigheid van God. (74)

Geestelijk en biddend leven is voor Laurent niet in de eerste plaats iets dat de mens doet, maar wel iets dat God is. Hij is werkelijk aanwezig. Hier, nu. In het gewone, profane leven van alledag.

Het is niet nodig steeds in de kerk te zitten om bij God te zijn.

We kunnen van ons hart een kapel maken waarin wij ons van tijd tot tijd terugtrekken om ons stilletjes met Hem te onderhouden. (43)

Kinderlijk geloof ?

Maar is dat kinderlijke geloof nog wel toegankelijk voor moderne, verstandige mensen? Zijn we die betoverde wereld niet ontgroeid? Laurent is zich er goed van bewust dat ook in de 17e eeuw die staat van geest niet vanzelfsprekend is.

Ik weet dat het in het begin moeilijk is om in die toestand te komen en dat wij louter in geloof moeten handelen. (67)

In het begin moeten wij ons wat inspanning getroosten om in onszelf de gewoonte aan te kweken onophoudelijk met God te praten en Hem alles te vertellen wat we doen. (19)

Het is dus géén kinderlijke staat. Het is wel een tweede naïviteit die wij als volwassenen opnieuw kunnen verwerven door beoefening in geloof en door Gods genade.

Heilige beoefening

Waaruit bestaat dan die kleine maar heilige oefening (52)?

De beoefening van Gods tegenwoordigheid bestaat erin dat je jezelf went aan Zijn Goddelijk gezelschap en graag met Hem bezig bent, door in alle bescheidenheid met Hem te praten en je voortdurend vol liefde met Hem te onderhouden, op ieder moment, zonder een bepaalde regel of een vast ritme te onderhouden. (74)

Het besef van Gods tegenwoordigheid komt dus niet zomaar uit de hemel vallen. Het moet groeien naarmate je in je gewone leven aandacht voor Hem inbouwt en zo een relatie met Hem aangaat. Laurent raadt aan om zelfs godsdienstige praktijken af en toe te onderbreken om je hart naar God te richten. Want zelfs godsdienst kan ten prooi vallen aan routine en vanzelfsprekendheid.

Wij moeten tijdens ons werk en zelfs tijdens onze godsdienstoefeningen af en toe eventjes ophouden, zo vaak als wij maar kunnen, om God in de diepte van ons hart te aanbidden, Hem te smaken in het voorbijgaan en als het ware terluiks Hem te prijzen, Zijn hulp in te roepen, Hem ons hart aan te bieden en Hem te danken. (91-92)

Het gaat er dus om in Zijn heilige tegenwoordigheid te blijven op alle manieren die onze geest maar kan bedenken. (42) Niet te veel verstand belet je om je de mogelijkheid en werkelijkheid van God voor te stellen. Hoogstens te weinig fantasie of liefde.

Oefeningen

Gebed van broeder Laurent

Mijn God, U behoort mijn hele leven toe
God van liefde, U heb ik van ganser harte lief
Heer, maak mij zoals U mij hebben wilt

Broeder Laurent (±1611 – 1691): karmeliet, kok, schoenlapper, eenvoudige mysticus

De lekenbroeder Laurent de la Résurrection (Nicolas Herman) werkte het grootste deel van zijn leven als kok en schoenlapper in een klooster van de Ongeschoeide Karmelieten in Parijs. Voor hij intrad was hij soldaat en huisknecht. Maar door zijn onhandigheid brak hij te veel om daarin carrière te maken. Tijdens zijn kloosterleven legde Laurent zich in alle ernst en eenvoud toe op Jezus’ gebod: Blijf in Mij dan blijf Ik in u. (Joh 15,4)

Citaten (vereenvoudigd) uit: Frère Laurent. Besef van Gods tegenwoordigheid.
Gideon, 1999, ISBN 9789060677865, 110 pagina’s, 9,95 euro. Vertaling Carmelitana.

Bron: Kerknet.be