Leestip van de dag – zaterdag 20 juni 2020

Stapsgewijs

Woorden van Henri Nouwen

Hoe kunnen we voor de liefde kiezen, als we zelf nauwelijks liefde hebben ondervonden? Dat kun je stapsgewijs leren doen, telkens als de gelegenheid zich voordoet. Een glimlach, een uitgestoken hand, een woord dat moed inspreekt, een telefoontje, een briefje, een omhelzing, een hartelijke groet, een steunbetuiging, aandacht, een helpende hand, een cadeautje, een financiële bijdrage, een bezoek – dat zijn allemaal stapjes waarmee we liefde opbouwen.

Elk stapje is een kaars die brandt in de nacht. Het kaarslicht kan de duisternis niet ongedaan maken, maar het kan wel de tocht door de duisternis bijlichten. Als je later terugkijkt op al die stapjes van liefde, ontdek je dat je een lange en mooie weg hebt afgelegd.