Leestip van de dag – zaterdag 22 sept 2018

Uw ouders eren leidt tot een
lang en gelukkig leven !

In zijn 9de catechese over de Tien Geboden tijdens de algemene audiëntie van woensdag 19 september 2018, sprak de paus over eerbied voor de ouders.

Geliefde broers en zussen,

Tijdens de reis door de Tien Geboden komen we vandaag aan het gebod over vader en moeder. Het gaat over de eer, verschuldigd aan de ouders. Wat is deze eer? De Hebreeuwse term verwijst naar de eer, de waarde, letterlijk het gewicht, de gedegenheid van iets. Het gaat dus niet over de uiterlijke verschijning van iets maar over zijn waarheid. In de Schrift betekent God eren, zijn aanwezigheid erkennen, rekening houden met zijn aanwezigheid. Dat wordt uitgedrukt door riten, maar het betekent vooral aan God zijn ware plaats in het bestaan toekennen. Vader en moeder eren wil dus zeggen: hun belangrijkheid erkennen door concrete daden van toewijding, liefde en zorg. Toch gaat het niet uitsluitend hierover.

Lees verder …