Leestip van de dag – zaterdag 23 september 2017

‘Leef, bemin, droom en geloof !’

Tijdens zijn algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein op 20 september 2017, sprak Franciscus over ‘opvoeden tot hoop’. Een opmerkelijke toespraak.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

De catechese heeft vandaag als thema ‘opvoeden tot hoop’. Ik ga dit doen in dialoogvorm door iemand met ‘jij’ aan te spreken als opvoeder, als ouder sprekend met een jongere of met gelijk wie wil leren.

Denk aan de plaats waar God jou heeft gewild, hoop! Hoop altijd.

Geef niet toe aan de nacht.

Denk er aan dat de eerste vijand die moet overwonnen
worden niet buiten je is, maar in jou.

Geef daarom geen ruimte aan bittere, donkere gedachten. Deze wereld is het eerste wonder dat God heeft verricht. En God heeft in onze handen de genade gelegd om nieuwe mirakels te doen. Geloof en hoop gaan samen. Geloof in het bestaan van hoge en mooie waarheden. Vertrouw op God Schepper, op de heilige Geest die op weg zet naar het goede. Geloof in de omhelzing van Christus die elke mens opwacht aan het einde van zijn bestaan. Geloof het, Hij verwacht je. De wereld is in beweging dank zij de blik van veel mensen die bressen hebben geslagen, bruggen hebben gebouwd, die hebben gedroomd en geloofd, ook toen ze rondom hen woorden van spot hoorden.

Geen schipbreuk

Denk nooit dat de strijd die je hier beneden voert volledig nutteloos is. Aan het einde van het bestaan wacht ons geen schipbreuk. In ons leeft een zaad van het absolute.

God ontgoochelt niet.

Als Hij in onze harten de hoop heeft geplant, dan wil Hij die niet uitroeien door voortdurende teleurstellingen. Alles wordt geboren om een eeuwige lente lang te bloeien. God heeft ook ons gemaakt om te bloeien. Denk aan het gesprek van de eik en de amandelboom. De eik vroeg de amandelboom: ‘Vertel mij van God’. En de amandelboom begon te bloeien.

Overal waar je bent, bouw op! Lig je op de grond, sta op! Nooit gevallen blijven, sta op, laat je helpen om rechtop te komen.

Wanneer je zit, begin te stappen.

Als verveling je verlamt, verjaag ze door goede werken! Als je je leeg voelt of ontmoedigd, bid tot de heilige Geest dat Hij je leegte opnieuw mag vullen.

Bewerk vrede onder de mensen. Luister niet naar de stem van wie haat en verdeeldheid zaait. Luister niet naar die stemmen. Mensen, hoe verscheiden ze ook zijn, werden geschapen om samen te leven. Heb geduld met tegenstellingen. Op een dag zal je ontdekken dat iedereen een deel van de waarheid bezit.

Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis

Hou van mensen. Bemin ze, de één en de ander. Eerbiedig de weg van elkeen, rechtlijnig of krom, want iedereen heeft zijn geschiedenis te vertellen. Ook ieder van ons heeft zijn eigen geschiedenis te vertellen. Elk kind dat geboren wordt, is de belofte van een leven dat opnieuw bewijst dat het sterker is dan de dood.

Elke liefde die opbloeit, is een kracht
tot verandering die vurig naar geluk verlangt.

Jezus heeft ons een licht toevertrouwd dat schittert in de duisternis. Verdedig het, bescherm het. Dat unieke licht is de grootste rijkdom die aan jouw leven is geschonken.

Wees niet bang om te dromen

En bovenal: droom! Wees niet bang om te dromen. Droom! Droom van een wereld die nog niet te zien is, maar die zeker zal komen. Hoop doet ons geloven in het bestaan van een schepping die reikt tot aan haar uiteindelijke voltooiing, wanneer God alles in allen zal zijn. Mensen met verbeelding hebben aan de mens wetenschappelijke en technologische ontdekkingen geschonken. Hebben oceanen doorkliefd, hebben gronden betreden waar niemand een voet had gezet. Mensen die de hoop hebben gekoesterd, hebben de slavernij overwonnen en hebben betere leefomstandigheden op deze wereld gebracht. Denk aan die mensen.

Wees verantwoordelijk voor deze wereld
en voor het leven van elke mens.

Besef dat elk onrecht aan een arme berokkend, een open wonde is en je eigen waardigheid aantast. Het leven eindigt niet met jouw bestaan. Onze wereld zal andere generaties kennen die na de onze zullen komen en nog andere daarna. Vraag God elke dag de gave van de moed. Denk eraan dat Jezus voor ons de angst heeft overwonnen. Hij heeft de angst overwonnen! Onze meest onbetrouwbare vijand kan niets tegen het geloof.

Wanneer je angstig bent voor een moeilijkheid in je leven,
denk er dan aan dat je niet voor jezelf alleen leeft.

Door het Doopsel is je leven al ondergedompeld in het mysterie van de Triniteit en behoor je Christus toe. En moest op een dag ontzetting je overvallen of je zou denken dat het kwaad te groot is om het te bestrijden, denk dan eenvoudig aan Jezus die in je leeft. Hij is het die, door jou, met zijn zachtmoedigheid alle vijanden van de mens wil overwinnen: de zonde, de haat, de misdaad, het geweld; al onze vijanden.

Ontvlucht de mensen niet

Koester altijd de moed van de waarheid, maar denk eraan: je staat niet boven de ander. Besef dit: je bent niet beter dan een ander. Zelfs al zou je de laatste zijn die in de waarheid gelooft, ontvlucht daarom het gezelschap van de mensen niet. Ook al zou je in de stilte van een kluis leven, draag in je hart het lijden van elk schepsel. Wees christen en vertrouw in het gebed alles aan God toe.

Leef met idealen.

Leef voor iets dat de mens overstijgt. En zouden die idealen op een dag je een gepeperde rekening voorleggen, houd niet op ze in je hart te dragen. Trouw verkrijgt alles.

Als je je vergist, sta op: niets is menselijker dan vergissingen begaan. En die vergissingen moeten voor jou geen gevangenis worden. Niet gekooid blijven in je vergissingen. De Zoon van God is niet gekomen voor de gezonden, maar voor de zieken. Hij is dus ook voor jou gekomen. En als je ook in de toekomst vergissingen begaat, niet vrezen, sta op! Weet je waarom? Omdat God je vriend is.

Hart van een kind

Als bitterheid je treft, blijf dan onwankelbaar geloven in alle mensen die het goede doen. In hun nederigheid ligt het zaad van een nieuwe wereld. Zoek het gezelschap van mensen die het hart van een kind hebben bewaard. Leer van de verwondering, koester de verbazing.

Leef, bemin, droom, geloof. En, met Gods genade, wanhoop nooit.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be