Paus Franciscus tot VN: ‘Buig uitdagingen om tot kans’

Leestip van de dag – zondag 26 september 2020

Paus Franciscus pleit in zijn videotoespraak tot de VN voor een mondiale verantwoordelijkheid en solidariteit op basis van vrede en gerechtigheid.

Paus Franciscus heeft in een videoboodschap VN-secretaris-generaal António Guterres en de Algemene Vergadering van de VN toegesproken naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de internationale instelling. Het was zijn tweede toespraak tot de VN, waar de Heilige Stoel de status van permanente waarnemer heeft. De paus had woorden van lof voor de bijdrage van de VN tot de eenheid van de hele mensheid, ook in deze periode van coronapandemie die aan zoveel mensen het leven heeft gekost en onze manier van leven zo ingrijpend heeft veranderd. Die crisis kan een concrete kans zijn voor bekering, voor transformatie, voor een heroverweging van onze manier van leven en onze economische en sociale systemen, die de kloof tussen arm en rijk vergroten op basis van een onrechtvaardige verdeling van middelen.

Tegen de achtergrond van de coronapandemie herhaalde de paus dat medische basiszorg een recht is voor iedereen, inclusief de toegang tot coronavaccins en de essentiële technologieën die nodig zijn om voor de zieken te zorgen. En hij vervolgde: Het is in feite pijnlijk om te zien hoeveel fundamentele mensenrechten in onze tijd nog altijd ongestraft worden geschonden. De lijst van dergelijke schendingen is lang en biedt ons een beangstigend beeld van een mensheid die wordt misbruikt, gekwetst, beroofd van haar waardigheid, vrijheid en hoop voor de toekomst. De paus verwees ook naar gelovigen die vanwege hun geloofsovertuiging vervolging doorstaan, inclusief genocide. Ook wij christenen zijn hiervan het slachtoffer: hoeveel van onze broeders en zusters over de hele wereld lijden, soms gedwongen om uit hun voorouderlijk land te vluchten, afgesneden van hun rijke geschiedenis en cultuur.

Paus Franciscus roept de internationale gemeenschap op om alles in het werk te stellen om een ​​einde te maken aan economisch onrecht en vroeg aandacht voor de alarmerende situatie in de Amazoneregio en haar inheemse volkeren, voor het lot van vluchtelingen en migranten, en voor de ontheemden. Wij moeten ons afvragen of de belangrijkste bedreigingen voor vrede en veiligheid effectief kunnen worden bestreden wanneer de wapenwedloop, inclusief kernwapens, kostbare middelen blijft verspillen, die veel beter gebruikt zouden kunnen worden om de integrale ontwikkeling van volkeren ten goede te komen en de natuurlijke omgeving te beschermen. We moeten breken met het huidige klimaat van wantrouwen. We moeten de perverse logica ontmantelen die persoonlijke en nationale veiligheid koppelt aan het bezit van wapens. Nucleaire afschrikking creëert een ethos van angst op basis van de dreiging van wederzijdse vernietiging; op deze manier worden de relaties tussen mensen vergiftigd en wordt de dialoog belemmerd.

Wij komen nooit uit een crisis zoals we waren, sprak de paus nog. We komen er beter of slechter uit. De VN zijn opgericht om landen bij elkaar te brengen, om een ​​brug te zijn tussen volkeren. Laten we goed gebruik maken van deze instelling om de uitdagingen die voor ons liggen om te vormen tot een kans om opnieuw samen te bouwen aan de toekomst die we allemaal wensen.

Bron: Holy See Mission  / Kerknet.be