Leestip van de dag – zaterdag 28 mei 2016

Paus vraagt om hongerigen te voeden

Paus Franciscus vierde met duizenden gelovigen Sacramentsdag voor de basiliek van Sint-Jan van Lateranen en spoorde hen aan tot zorg voor medemensen.

Paus Franciscus heeft donderdagavond met duizenden gelovigen het hoogfeest van Sacramentsdag (Corpus Christi) gevierd voor de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. In zijn homilie drukte hij de gelovigen op het hart de mensen die honger lijden te voeden en hun leven als teken van liefde voor Christus te delen. Geïnspireerd op de evangelielezing over de wonderbare broodvermenigvuldiging herinnerde hij eraan hoe Jezus aan zijn leerlingen vroeg om het weinige dat zij bezaten met anderen te delen. Dit Bijbelse wonderverhaal streeft er niet naar om op een dag de honger in de wereld te beëindigen. Het wil duidelijk maken wat de redding door Christus voor de hele mensheid betekent. Christenen zelf worden uitgenodigd om hun leven te delen.

Hoeveel vaders en moeders hebben samen met het brood dat zij delen ook hun hart gebroken en gedeeld om hun kinderen de kans te geven op te groeien en zich goed te ontwikkelen, sprak Franciscus. Hoeveel christenen hebben hun leven niet gedeeld om de waardigheid van iedereen, vooral van de armen en al wie uitgesloten wordt te verdedigen? De kracht daarvoor vinden zij in de eucharistie en de kracht van de liefde die zijn van Christus ontvangen.

Bron: Kerknet.be