Leestip van de dag – zaterdag 29 aug 2020

Kernproeven zijn een constante bedreiging voor de vrede

Volgens het Vaticaan zijn het gebruik van atoomenergie voor oorlogsdoeleinden en het bezit van kernwapens immoreel.

Het gebruik van atoomenergie voor oorlogsdoeleinden is een misdaad. Het blijven uitvoeren van kernproeven vormt een constante bedreiging voor de vrede. Dat was de kern van de tussenkomst van bisschop Frederik Hansen, zaakgelastigde van de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN in New York, op 26 augustus 2020, in een sessie naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Kernproeven (29 augustus).

Hopelijk was de kernproef van drie jaar geleden de allerlaatste . Bisschop Frederik Hansen in een toespraak tot de VN.

Namens de Heilige Stoel sprak mgr. Hansen de steun uit voor alle inspanningen van de VN voor de inwerkingtreding van het Alomvattende Verbod op Kernproeven (CTBT), dat in 1996 werd ondertekend. Hij bestempelde het in werking treden van het verdrag als een fundamentele stap naar een wereld zonder kernwapens. De vertegenwoordiger van de Heilige Stoel herinnerde eraan dat er sinds de eerste kernproeven – 75 jaar geleden – al meer dan 2.000 testen met kernwapens hebben plaatsgevonden, waarvan zeven deze eeuw. Dat ging niet alleen ten koste van de mensen die er in de buurt wonen, maar ook ten koste van het milieu.

Bron: Zenit / Kerknet.be

Kernproef in de staat Nevada (1953)