Leestip van de dag – zaterdag 29 juli 2017

Vredesweek brengt positief
en inspirerend verhaal

De Vlaamse Vredesweek van 21 september tot 2 oktober 2017 biedt dit jaar een tegengewicht aan de verzuring en polarisering in de samenleving.

35 organisaties gaan van 21 september tot 2 oktober met de 28ste Vlaamse Vredesweek in verzet tegen de toenemende polarisering, de verzuring en het groeiende vijanddenken in onze samenleving. Met het thema Radicaal Samen voor liefde wordt aangemaand tot verbinding en rechtvaardigheid. Het initiatief wordt ondersteund met de website www.vredesweek.be met naast achtergrondinformatie ook educatief materiaal, actiesuggesties en een overzicht van activiteiten.

Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen: Wij hebben bewust gekozen voor een thema dat aansluit bij de eigen samenleving. Daarbij hebben wij ons ook laten leiden door de eigen expertise die wij kunnen inbrengen.

Wij kwamen al snel uit bij het thema
van de vreemde andere.

Daarna werd gezocht naar een manier om dit thema tot bij een ruimer publiek te brengen, vanuit een keuze voor geweldloosheid en onze opdracht tot liefde als verbindende kracht en als tegengewicht tegen angst, wantrouwen en haat.

Wij merken in onze eigen samenleving allerhande spanningen, die niet beperkt blijven tot de vluchtelingenproblematiek.

Elke andere mens kan om zijn anders zijn
als bedreiging ervaren worden.

Onze samenleving lijkt hier steeds minder soepel mee om te gaan en wij vervallen al snel in vijanddenken. De Vredesweek wil tegengewicht bieden en tonen dat het anders kan.

De campagnewebsite is te vinden op www.vredesweek.be

Bron: Kerknet.be