Leestip van de dag – zaterdag 4 februari 2017

Hopen betekent leren leven in verwachting en zo het leven vinden

In zijn catechese over de hoop is de paus in het Nieuwe Testament beland: Paulus over de helm van de hoop in zijn 1ste brief aan de Tessalonicenzen.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

In de voorbije catecheses zijn we onze tocht over het thema van de christelijke hoop begonnen door, in dat perspectief, enkele bladzijden uit het Oude Testament opnieuw te lezen. Nu willen we de schijnwerpers richten op de buitengewone draagwijdte van deze deugd in het Nieuwe Testament, bij de ontmoeting met de nieuwheid van Jezus Christus en door het paasgebeuren. De christelijke hoop.

Lees verder …