Leestip van de dag – zaterdag 4 juni 2016

Priesters moeten instrument van ontmoeting met Gods genade zijn

Op vraag van paus Franciscus zijn priesters uit de hele wereld in Rome samen om het Jaar van Barmhartigheid te vieren.

Priesters uit de hele wereld zijn sinds woensdag in Rome samen om er met de paus het Jaar van Barmhartigheid te vieren. Dit jubileum wordt drie dagen lang met een voor elke dag goed doordacht programma gevierd, verduidelijkt de Belgische priester Marc Vanhoutte, salesiaan van Don Bosco.

‘Ik kwam dinsdagavond in Rome aan met hoge verwachtingen. De eerste dag, woensdag 1 juni, stond helemaal in het teken van gebed. Alle priesters werden volgens hun taalrol over meerdere kerken en basilieken verdeeld. Ik heb me aangesloten bij de Italiaanse taalrol. Wij werden verwacht in de kerk van Santa Maria in Vallecelli. Elke priester werd die dag uitgenodigd om het sacrament van de verzoening te ontvangen en de dag door te brengen in aanbidding van de eucharistie. Die oproep werd bijzonder intens opgevolgd. Rijen priesters schoven aan bij de biechtplaatsen in de kerk. De hele dag werd het Heilig Sacrament uitgesteld. Alles verliep in een indrukwekkende stilte. In de namiddag waren we uitgenodigd om in groep door de Heilige Deur van de Sint-Pietersbesiliek binnen te gaan.’

Drie onderrichtingen van paus Franciscus

Donderdag, de tweede dag van de jubileumviering, stond in het teken van bezinning aan de hand van drie meditaties of onderrichtingen van paus Franciscus zelf.

‘Alle priesters waren over de basilieken van Sint-Jan van Lateranen, Santa Maria Maggiore en Sint-Paulus-buiten-de-Muren verdeeld. Wij waren in de basiliek van Santa Maria Maggiore met zo’n 1.200 priesters bijeen. Ook in Sint-Jan van Lateranen was er een gelijkaardig aantal, maar in de basiliek van Sint-Paulus merkelijk meer. Ik heb er geen idee van hoeveel priesters dit Heilig Jaar mee met de paus in Rome vieren. Ik durf hun aantal ook niet schatten’

De drie meditaties van de paus waren om 10, 12 en 16 uur, afwisselend in een andere basiliek, telkens ook op een groot scherm in de andere basilieken rechtsreeks te volgen.

‘In zijn eerste onderricht heeft paus Franciscus het begrip Misericordia toegelicht. Het is een dynamisch begrip. Het toont het gelaat en het hart van de Vader die over de verscheurdheid van de zondaar het feestkleed van de barmhartigheid trekt. In zijn tweede meditatie heeft de paus uitvoerig uitgewijd en presenteerde hij een reeks heiligen die aanvankelijk grote zondaars waren geweest: Paulus, Petrus, Franciscus, Augustinus, Ignatius. De Heer deed met hen wondere dingen. Hij besloot de heiligenreeks met zijn blik te richten op Maria en gaf een beschouwing bij het Magnificat.’

In de derde bezinning sprak de paus enkele verwachtingen uit over zijn priesters, zoals wees een goede herder, wees teken van barmhartigheid.

‘Merkwaardig vond ik de vier oproepen waarmee hij eindigde: Wees mensen van gebed, van veel en diep doorleefd gebed. Heb een bijwonderende liefde en verbondenheid met Maria. Wees bezield met onuitputtelijke ijver en nabijheid bij je mensen. En ten slotte: heb veel humor in je leven. Na die drie bezinningen hebben we in de basiliek allen samen eucharistie gevierd. Ik vond het aandoenlijk en indrukwekkend.’

Concelebratie met paus Franciscus

‘Gisteren, vrijdag, vond het hoogtepunt en de afsluiting van dit Jubileum van de Priesters plaats. Het was de feestdag van het Heilig Hart van Jezus, priesterdag’, zegt  Marc Vanhoutte.
‘Alle priesters concelebreerden met de paus in een grootse viering op het Sint-Pietersplein. ‘s Avonds werden we nog een laatste keer op het Sint-Pietersplein verwacht voor een Mariahulde en het rozenkransgebed.’

‘Ik ben dankbaar dat ik dit alles mocht meemaken. Het is een uitzonderlijk sterke bezinning op mijn priester zijn. En het is bemoedigend dit te mogen doen samen met zoveel priesters die ik hier mag ontmoeten. Moge dit ons allen bemoedigen om barmhartig te leren zijn zoals de Vader.’

Bron: Kerknet.be

Flowers-Shafter