Leestip van de dag – zaterdag 4 november 2017

“De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

“De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.” (Mat. 23, 11)

Terwijl Jezus zich richtte tot de menigte die Hem volgde, verkondigde Hij de nieuwe levensstijl van degenen die zijn leerlingen wilden zijn. Dat betekende tegen de stroom ingaan van de heersende mentaliteit.

Net zoals vandaag was het ook toen niet moeilijk om mooie praatjes te verkopen, een belangrijke positie te zoeken onder de mensen en allerlei manieren te vinden om er zelf beter van te worden. Jezus vraagt van de zijnen om ten opzichte van de medemens een andere logica te volgen en te doen wat Hij zelf heeft gedaan: “De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.”

Jezus heeft ons twee dingen geleerd die op hetzelfde neerkomen: kinderen te zijn van één Vader, en broers en zusters te zijn van elkaar. Altijd kunnen wij onze blik richten op de ene Vader van vele kinderen. En dan alle schepselen beschouwen als kinderen van die ene Vader. God riep ons op tot de broederschap van alle mensen.

Dat was het nieuwe: iedereen liefhebben zoals Jezus deed, omdat alle mensen kinderen zijn van God, door Hem bemind. Op die manier ontdekken we dat ieder mens die we ontmoeten, een medemens is die we kunnen liefhebben. Hoe? Door voor ieder ten dienste te staan en concreet onze mouwen op te stropen. Of het nu je ouders zijn, je schoonmoeder, dat kleine kind dat huilerig is, een dakloze, je baas of de schoonmaakster, je partijgenoot of je politieke tegenstander, iemand van je eigen geloof en cultuur of een buitenlander. Jezelf één maken met ieder die we ontmoeten, je inleven in zijn wereld en zijn problemen helpen op te lossen alsof het de onze zijn. Dat betekent niet meer op onszelf gericht te zijn, maar te delen in de lasten en de vreugde van de ander.

Ieder talent waardoor we ons ‘belangrijk’ kunnen voelen, is een mogelijkheid om te dienen: onze werkervaring, onze artistieke gevoeligheid, onze kennis, maar ook onze humor, energie, gebed, of de tijd die we geven om te luisteren naar wie twijfelt of gebukt gaat onder lijden.

“De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.”

Deze belangeloze liefde die ik de ander schenk zal vroeg of laat ook bij hem of haar het verlangen oproepen om lief te hebben, om te dienen, om te delen, om de relaties thuis, op het werk, binnen de geloofsgemeenschap of in de buurt te verbeteren en zo de basis te leggen voor een nieuwe maatschappij.

Hermez, een jongen uit het Midden-Oosten, vertelde: “Het was zondag. Ik was net wakker en vroeg Jezus om me te laten zien hoe ik op deze dag het beste kon liefhebben. Ik bedacht dat ik dingen in huis op orde zou kunnen brengen. Ik zorgde voor een bloemetje op tafel, heb zette koffie gezet en haalde de kopjes uit de kast. Toen mijn ouders terug van de kerk kwamen, waren ze verrast. Op die zondag hebben we samen koffie gedronken en over veel dingen gepraat, wat we anders nooit deden. Het werd een prachtige dag!”

Letizia Magri

Bron: Focolare.nl