Leestip van de dag – zaterdag 5 okt 2019

Als de Heilige Geest er niet is, is het geen evangelisatie!

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 2 oktober 2019 sprak paus  Franciscus over de H. Geest die Filippus aanspoorde om te verkondigen.

Geliefde broers en zussen !

Na de marteldood van Stefanus, lijkt de loop van Gods Woord een stilstand te kennen door het losbarsten van een hevige vervolging tegen de Kerk in Jeruzalem (Hnd 8,1). Ten gevolge hiervan bleven de apostelen in Jeruzalem terwijl veel christenen zich verspreidden over andere plaatsen van Judea en Samaria.

In het boek van de Handelingen lijkt vervolging een voortdurende toestand te zijn in het leven van de leerlingen en dat in overeenstemming met het woord van Jezus: Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen (Joh 15,20). Vervolging echter dooft het vuur van de evangelisatie niet, maar wakkert het veeleer aan.

Lees verder …