Leestip van de dag – zaterdag 6 januari 2018

Omgevormd worden door en naar Gods licht

Sinds 1 januari leest ik het zogenaamde Brevier van Bonhoeffer. Een samenstelling van teksten en homilies van zijn hand, 365 stukjes. Ik ben nu vijf dagen ver, en ik kan alleen maar zeggen: zeer de moeite waard !!

Gisteren ging het over het feit dat een mens, wanneer hij iets kwaads doet (groot of klein) zich er niet van af kan maken door te stellen dat zijn ideaalbeeld toch volmaakt is, of dat hij verstandelijk toch goed weet waarover het gaat, en dat hij diep vanbinnen toch een gelovig mens is. Dat is een vlucht die fout is, stelt Bonhoeffer. Het gaat erover dat we, wanneer we tot iets kwaads vervallen, ons op weg moeten begeven, en wel op Gods weg, opdat we, wat we fout deden, zouden ‘zien’ in het licht van God, en Jezus zo welkom heten dat het duistere in ons kan omgevormd worden naar Gods licht, en wel door Christus’ genade.

Ik verwoord Bonhoeffer met mijn eigen woorden, maar daar kwam het wel op neer.

Een ware en dus rijke gedachte !

kris