Leestip van de dag – zaterdag 9 juni 2018

Justin Welby: ‘Brexit niet belangrijkste
uitdaging in Europa’

Wat doen christenen in en voor Europa? Deze vraag stond centraal voor de Conferentie van Europese Kerken (CEK) in Novi Sad.

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ was het motto van de voorbije algemene vergadering van de Conference of European Churches (Conferentie van Europese Kerken, CEK) in de hoofdstad Novi Sad van de Noord-Servische regio Vojvodina. Inderdaad, de eenheid in het getuigenis van de christelijke Kerken in Europa dient sterker te zijn dat de middelpuntvliedende krachten op het continent, zei de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, tijdens zijn opgemerkte referaat voor tientallen delegaties van orthodoxe, protestantse, anglicaanse en oud-katholieke Kerken en samenwerkingsverbanden van die lidkerken. We dienen onze oecumenische samenwerking niet op te voeren om organisatorische redenen, maar omwille van de geloofwaardigheid van zowel onze aanwezigheid als ons getuigenis als Kerk van Christus.

Angst

Het grootste gevaar voor onze christelijke aanwezigheid en ons getuigenis is de angst, onderstreepte Welby. Het is angst die ons ertoe aanzet muren op te gooien; we doen dat zowel binnen onze Kerken als tussen onze Kerken onderling en bijgevolg doen we dat ook zowel binnen gemeenschappen en landen als tussen gemeenschappen en landen onderling. Het is angst voor de ander die leidt tot verdeeldheid. Het is dezelfde angst die eventueel kan leiden tot beschavingscrisissen. In die zin nuanceerde de anglicaanse aartsbisschop dan ook enigszins de bedreiging van de brexit. De EU is onze mooiste droom en onze grootste verwezenlijking sinds de val van het West-Romeinse Rijk, maar ze werd al vaker uitgedaagd en ze zal nog vaak uitgedaagd worden.

De brexit is slechts een van de uitdagingen
waarmee Europa geconfronteerd wordt,
en wellicht niet eens de belangrijkste.
Aartsbisschop Justin Welby

Mgr. Welby weigert dan ook resoluut te doemdenken over de toekomst van ons continent. Europa staat niet op instorten en de brexit noch andere uitdagingen zullen de EU doen ontsporen of het continent doen vergaan. De anglicaanse kerkleider verwees in Novi Sad met zijn gebruikelijke humor naar een krantentitel uit de jaren 1930: Fog in Channel – Continent Cut Off. Vrij vertaald: het is niet omdat er mist hangt over het Kanaal, dat het vasteland van Groot-Brittannië wordt afgesneden. Maar Europa is wel kwetsbaar geworden, net zoals de samenleving ook elders op onze planeet kwetsbaar geworden is, vervolgde de anglicaanse kerkleider. En dat leidt tot paradoxen: aan de ene kant van EU wil men eruit, terwijl ze op de Balkan verlangen om erin te mogen stappen.

Eenheid

Conform het gebod van Christus moet de Kerk echter altijd op zoek naar eenheid – concreet: naar harmonie, nederigheid, dienstbaarheid en gastvrijheid. Dat klinkt mooi en zeemzoeterig, weet ook Welby, maar laat ons bewust blijven dat wat we vandaag in Europa doorgaans zien gebeuren haaks staat op deze waarden. Hoe meer de mensen in de greep komen van angst en hoe meer hun angst wordt aangewakkerd en gemanipuleerd door politieke leiders, hoe meer de Kerk geroepen wordt gastvrij te zijn en van gastvrijheid te getuigen, nederig te zijn en van nederigheid te getuigen, en ten dienste te staan van harmonie en deugdzaamheid en daarvan te getuigen. Ook kleine gebaren kunnen sterk zijn; Welby verwees naar het Syrische moslimgezin dat in zijn residentie in Londen geherbergd wordt.

Met haar streven naar eenheid daagt
de Kerk de verdeeldheid in de samenleving uit,
met haar gastvrijheid de zelfgenoegzaam
en de angst voor ander.
Justin Welby

Dit is de laatste van de drie korte reportages op Kerknet van Benoit Lannoo, die de algemene vergadering van de Conference for European Churches in Novi Sad enkele dagen heeft gevolgd.

Bron: Kerknet.be