Leestip van de dag – zaterdag 9 maart 2019

Uw Rijk kome: God is niet zoals wij, Hij is geduldig en mild

In zijn catechese over het Onzevader tijdens de algemene audiëntie op Aswoensdag 6 maart 2019 sprak paus Franciscus over de komst van het Rijk Gods.

Geliefde broers en zussen goedendag !

Wanneer we het Onzevader bidden, richten we ons tot God met een tweede bede: Uw rijk kome (Mt 6,10). Na de bede opdat zijn naam geheiligd worde, vertolkt de gelovige het verlangen dat de komst van zijn Rijk zou bespoedigd worden. Dit verlangen is opgeweld uit het hart van Christus zelf. Hij begon zijn verkondiging in Galilea met de uitspraak: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ (Mc 1,15). Deze woorden zijn geen bedreiging. Integendeel. Ze zijn een blijde verkondiging, een boodschap van vreugde. Jezus wil de mensen niet tot bekering brengen door angst te zaaien voor het nakende oordeel van God en ook niet tot schuldbesef brengen over het bedreven kwaad. Jezus doet niet aan bekeringsijver. Hij verkondigt en niets anders. Hij doet het tegendeel. Hij brengt de Goede Boodschap van redding en van daaruit roept Hij op tot bekering. Iedereen wordt uitgenodigd in het Evangelie te geloven: de heerschappij van God is zijn kinderen nabij. Dat is het Evangelie: de heerschappij van God is zijn kinderen nabij gekomen.

Lees verder …