Leestip van de dag – zondag 1 sept 2019

Charisma’s en hiërarchie maken elkaar mooier, heiliger, dynamischer

De Kerk is veel meer dan een instituut. Zij is een levendig geheel van gedreven mensen, verbonden in groepen en gemeenschappen, bewegingen, ordes en congregaties, ieder met hun eigen gaven. Over de samenwerking van deze charismatische kant van de Kerk met de hiërarchische kant sprak Maria Voce, presidente van de Focolarebeweging, begin juli in Birmingham tijdens de bijeenkoms van de secretarissen-generaal van de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE).

Door Maria Voce

Onze kerken staan voor ongekende uitdagingen. Er is het probleem van geloofsoverdracht van de ene op de andere generatie. Er zijn weinig roepingen. Lokale kerken worden opgeschrikt door misbruikschandalen. Maar wat verval kan lijken heeft de mogelijkheid te transformeren tot iets nieuws. Wat in crisis verkeert is niet de Kerk als zodanig, maar de manier waarop ze zich op dit historisch moment presenteert. Het heeft geen enkele zin om met heimwee terug te kijken naar de tijd van de rijke christelijke beschaving. We moeten onszelf openstellen voor nieuwe horizonten. Het christendom wordt opgeroepen tot een eigentijdse inculturatie van het Evangelie, die de schat aan ervaring uit het verleden weet te benutten, maar die deze profetisch weet uit te drukken in onze tijd.

Lees verder …

Maria Voce