Leestip van de dag – zondag 11 juni 2017

‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden,
zo zend Ik jullie uit.’

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand juni.

“Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.” (Johannes 20, 21)

In de dagen van de kruisiging van Jezus waren de leerlingen angstig en in verwarring. Ze hadden Hem gevolgd op de wegen en in de huizen van Palestina, waar Hij aan iedereen verkondigde dat God een Vader is en een oneindige liefde heeft voor ieder mens.

Jezus was door de Vader gezonden niet alleen om van dit grote nieuws te getuigen, maar ook om voor alle mensen de weg te openen tot de ontmoeting met God; een God die Drie-eenheid is, die Liefde is in zichzelf en die in die liefde ook zijn schepselen wil omarmen.

Na de jaren dat Jezus rondtrok en dat de mensen zijn daden en woorden van hoop, barmhartigheid en vergeving hadden meegemaakt, voltrok zich een drama: Jezus werd veroordeeld en gekruisigd. Maar daar was niet alles mee afgelopen. In het Evangelie van Johannes lezen we hoe Jezus na drie dagen verrijst, aan de zijnen verschijnt en hen vervolgens uitnodigt om zijn missie voort te zetten: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.” Alsof Hij hun wil zeggen: “Weten jullie nog hoe Ik mijn leven met jullie heb gedeeld? Hoe Ik jullie honger en dorst naar gerechtigheid en vrede heb gestild? Hoe Ik mensen die uitgestoten waren naar ziel en lichaam heb genezen? Hoe Ik de waardigheid van de armen, de weduwen en de vreemdelingen heb verdedigd? Nu is het aan jullie: verkondig aan iedereen het Evangelie dat jullie hebben ontvangen, maak bekend dat God ieder mens wil ontmoeten en dat jullie allemaal broers en zusters zijn.”

Iedere persoon is geschapen naar het beeld van God die Liefde is. In het hart van ieder mens leeft, bewust of onbewust, het verlangen naar de ontmoeting met de Liefde en het verlangen naar goede relaties met de mensen om hem heen. Maar hoe moeilijk is dit niet! Hoeveel tegenstellingen zijn er niet! En toch nodigt Jezus ons steeds weer vol vertrouwen uit: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

Hoe kunnen we deze gedurfde uitnodiging in praktijk brengen? Is de zending om broederschap te brengen in een vaak verscheurde mensheid niet al bij voorbaat een verloren zaak? In ons eentje kunnen we dat nooit realiseren. Daarom heeft God ons een heel bijzondere gave geschonken: de Heilige Geest. Deze steunt ons bij onze inzet om iedere persoon lief te hebben, zelfs als die onze vijand is.

De Heilige Geest is een Geest van liefde en eenheid. Hij overwint alle verschillen in leeftijd, huidskleur, cultuur en sociale afkomst. Heel subtiel spreekt Hij in ons. En als we erin slagen gehoor te geven aan zijn stem helpt Hij ons ons egoïsme en isolement te overwinnen. Laten we met de hulp van de Heilige Geest deze maand alle gelegenheden aangrijpen om tot een goed, waar en zuiver contact met iedereen te komen. Laten we openstaan, luisteren, meeleven, aanmoedigen, verwelkomen, zorg dragen, vergeven, waarderen. Op die manier geven we gevolg aan de uitnodiging van Jezus om zijn zending voort te zetten.

Letizia Magri

Bron: Focolare Nederland