Leestip van de dag – zondag 16 april 2017

Pasen

Het Levenslicht

Hoe anders klinken de paasklokken
als je volop in rouw bent of waakt bij het bed van een stervende dierbare ?
Pasen is voor die mensen stiller en zachter.
Het is alsof je in zo’n situatie
voorzichtig je grote teen in het water dompelt
om te voelen hoe koud of warm het is.
Je bent niet in de stemming om er helemaal in te duiken.
Pasen is een Stille Stroom van Levenslicht.

Pasen is mooi, één van de grote heilsmysteries van ons geloof.
Het uiterlijke feest kan slechts betekenis hebben
als het geboren wordt in de stilte van ons hart
en in de stilte van het gebed van de Kerk.
Als ieder van ons plechtig de doopbeloften hernieuwt,
is dat maar sterk en helemaal gedragen
vanuit de innerlijke beleving van de veertigdagentijd.

De stilte in onze innerlijke ruimte
wordt vaak onderschat in de beleving van ons geloof.
Inderdaad… Stille Stroom.

De evangelieverhalen over Jezus’ laatste dagen
gaan over dag en nacht, van licht en duisternis.
Het licht van Pasen is niet zomaar een kaars.
Het is het Licht van de Heer,
het is de Heer
die als een Licht in ons leven komt en onze weg verlicht.
Johannes schrijft in het begin van zijn evangelie:
Het Licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld…

Pasen is het feest van dat Levenslicht.

Bron: Kerknet.be / Pastorale Zone Effata