Leestip van de dag – zondag 18 nov 2018

‘Wie alleen maar gelukkig wil zijn, is tot mislukken gedoemd’

De essentie volgens Dirk De Wachter

Het is een klassieker: als iemand ons vraagt hoe het met ons gaat, antwoorden we standaard ‘goed’. Maar als we doen alsof het leven alleen maar leuk is, dan loopt het vroeg of laat mis, aldus psychiater Dirk De Wachter. Al betekent dat niet dat hij ‘ongeluk’ wil promoten…

“Het alleen maar leuk willen hebben, leidt sowieso tot moeilijkheden”, vertelt De Wachter. “Volgens mij is het beter een goed mens te willen zijn.” En wat betekent dat dan, een goed mens zijn? “Dat je het geluk van anderen probeert na te streven, en niet dat van jezelf. Vaak gaat dat wel hand in hand, en dat is het leuke eraan. Het eigen egocentrische nastreven van geluk, dat vaak erg oppervlakkig is, leidt tot ongeluk. Dat noemen we de geluksparadox. Het aardse leven is nu eenmaal wisselvallig en soms wat lastig.”

Lees verder …