Leestip van de dag – zondag 19 november 2017

Vaticaan overlegt met boeddhisten

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog gaat met een delegatie van boeddhisten na hoe een cultuur van vrede kan worden bevorderd.

Donderdag is in Taiwan een vierdaags overleg tussen katholieken en boeddhisten afgerond. Dit keer wisselden de afgevaardigden uit 18 landen van mening over geweldloosheid. Op de feestelijke opening van de bijeenkomst herinnerde secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog  Miguel Ángel Ayuso Guixot eraan dat de oprichting van het Vaticaanse overlegorgaan teruggaat tot 1964. Al meer dan een halve eeuw wordt er een intense dialoog gevoerd en wordt er samengewerkt met boeddhisten uit de hele wereld. Het eerste structurele overleg vond in 1995 plaats in het klooster van Fokuangshan in Taiwan. In 1998 volgde een tweede ontmoeting in het benedictijnerklooster in Bangalore.

Op dit zesde overleg werd tegen de achtergrond van de internationale terreur nagegaan hoe christenen en boeddhisten samen een cultuur van vrede en geweldloosheid kunnen bevorderen. Jaarlijks sterven 1,3 miljoen mensen door geweld en zijn 1,2 miljard mensen op de een of andere manier slachtoffer van een vorm van geweld. Dat blijft niet beperkt tot oorlog en terreur. Nog dagelijks verdoven ongecontroleerde vormen van nationalisme, seksisme, racisme en achterstelling op basis van kaste of etnisch en religieus fundamentalisme onze harten en verblinden zij onze ogen voor het lijden van zoveel mensen.

Bron: Radio Vaticana / Kerknet.be