Leestip van de dag – zondag 21 juni 2020

Boektip: Over de innige Godsontmoeting

Is het mogelijk in deze tijd? Het stamelende gesprek – van mensen over hun innigste ontmoeting – gaande te houden? Een anonieme 14de eeuwse Engelse geestelijke begeleider laat zien dat het kan, in deze brief aan zijn ‘pupil’. Ervaren als hij zelf is in het contemplatieve en mystieke leven wijst hij hem behoedzaam maar trefzeker stap voor stap de weg naar een leven in vereniging met God. Deze vertaling is bedoeld als handreiking zodat het gesprek over Gods diepe werking in een mensenleven kan verder gezet worden, ook vandaag, ook met jou.

Die innige ontmoeting is een liefdesgebeuren en vraagt dus geen specifieke verstandelijke kennis. Toch gaat het over niet-vanzelfsprekende dingen. Daarom voorzagen we dit werkje van voetnoten en een bespreking van enkele kernthema’s. Hein Blommestijn, prof.em. Mystieke Literatuur schreef er ook een heldere inleiding bij. Zo hopen we dat jij er mee op stap kan.

Over de innige Godsontmoeting
titel van de Ned. vertaling van 1984: Inwijding in het ongeweten weten, met een inleiding door prof. dr. Hein Blommestijn o.carm.

Vertaling en commentaar: Wouter Deruwe en Chris Smits
Bestellen: bij de auteurs wouter.deruwe@proximus.be; chris.smits@celan.be
Kostprijs: €16,00 (excl. verz.)