Leestip van de dag – zondag 22 oktober 2017

Dieper dan de ellende, gaat de barmhartigheid Johannes-Paulus II

Vandaag, op 22 oktober, gedenken en vieren we paus Johannes Paulus II. Een portret met diepgang van deze bijzondere man.

Johannes-Paulus II heeft gedurende de 27 jaren van zijn pontificaat, met een tomeloze energie laten zien dat het christelijk geloof de bevrijding van de mensheid bewerkt en onze levensloop  en de geschiedenis verandert. Maar waar komt de kracht van die man, Karol Wojtyla, vandaan, paus geworden in de Rooms-Katholieke kerk in 1978? Hoe kunnen we hem begrijpen? Zelf heeft hij gezegd dat we hem van buitenaf niet kunnen begrijpen, maar alleen van binnenuit.
Deze film tracht ons een sleutel te geven om te begrijpen hoe het pontificaat van Johannes Paulus II zo buitengewoon veel vrucht heeft kunnen dragen : zijn charisma komt niet voort uit zijn uiterlijke gaven, maar komt voort uit zijn grote geloof en in het bijzonder uit zijn liefde voor Christus.