Leestip van de dag – zondag 22 sept 2018

God danst voor jou !

Maandelijks biedt de gemeenschap van Taizé een Bijbeltekst aan om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen.
Deze maand lezen we uit de profeet Sefanja 3, 14-17

Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De Heer heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’ De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
(Sefanja 3:14-17)

“Jubel… ! Juich… ! Verheug je…!” Deze tekst toont ons minstens drie redenen om ons te verheugen: ’De Heer heeft het vonnis over jou tenietgedaan’, ’De Heer zal in je midden zijn’ en ’zijn liefde zwijgt over wat je misdaan hebt en geeft je een nieuwe kans’.

De toon van die boodschap is verbazingwekkend, in de context van een boek dat begint met deze woorden: ’Zo spreekt de Heer – Alles zal Ik van de aardbodem wegvagen.’ Het is een boek vol bedreigingen tegen de volken en tegen het volk Israël, bedreigingen die uitlopen op de beschrijving van de dag van de Heer, waarop alles vernietigd zal worden.

Het is nogal gedurfd van Sefanja om zich voor te stellen en aan te kondigen dat de grootmachten van zijn tijd vernietigd zullen worden. Aan de andere kant gaat het om daadwerkelijke gevaren voor Israël, als kritiek op de afgoderij en het onrecht van een groot deel van het volk. De profeet wil dat zij zich realiseren dat hun verkeerde prioriteiten en hun gebrek aan aandacht voor anderen uiteindelijk hun leven zullen bedreigen, ook al zal hij in de toekomst merken dat bedreigingen niet altijd helpen om mensen hun leven te laten veranderen.

Als wij gevaren zien – werkelijke of denkbeeldige –, interpreteren wij die meestal niet als bedreigingen waarmee God ons wil waarschuwen. Maar we kunnen ons soms wel bewust zijn van de slechte gevolgen van ons gedrag en ons dan afvragen of wij wel de juiste keuzes hebben gemaakt of aan het maken zijn. Als de profeet dan, aan het eind van zijn boek, verklaart dat het vonnis is teniet gedaan, kan dat ons hoop geven dat dankzij God niet alleen de onvoorspelbaarheid van onze beslissingen een zin krijgt, maar dat ook de verwikkelingen van deze wereld niet fataal zullen blijken. Gods blik overstijgt alle twijfels en zogenaamde zekerheden waarin wij denken dat we gevangen zitten.

’De Heer zal in je midden zijn’. Hij is daar als een vrije ruimte in het hart van ons leven en enkel in Hem krijgt het gebruik van die vrijheid zijn eigenlijke zin. Te midden van onze aarzelingen en onze geslotenheid, opent God de weg naar een nieuw begin.

’Zijn liefde geeft je een nieuwe kans’, ’Hij zal over je jubelen’’ – ’Hij danst’ zelfs, volgens sommige vertalingen – niet omdat wij steeds de juiste keuzes hebben gemaakt, maar omdat Hijzelf aanwezig is in ons leven, door zijn Geest. In zekere zin bemint God zichzelf als Hij ons bemint en ons binnen voert in zijn liefde.

God deelt ons zijn leven mee, in en ondanks onze onvolmaakte of zelfs verkeerde gerichtheid en keuzes. Dat is ook de boodschap van de Verrijzenis: God schept leven midden in dat wat het leven belemmert of zelfs tegenwerkt. Hij weigert het noodlot en geeft zin aan wat onvoorspelbaar is; Hij is te midden van ons in alles wat in ons leven helder en duidelijk is, én in alles wat wij niet begrijpen en wat ons onrustig maakt. Zo opent Hij telkens nieuwe wegen om binnen te gaan in zijn vreugde.

Bron: Gemeenschap Taizé