Leestip van de dag – zondag 23 aug 2020

Paus: ‘Laat ons door de coronapandemie betere mensen worden’

Volgens paus Franciscus zal er ook na de coronapandemie nood zijn aan sociale en spirituele genezing.

Paus Franciscus heeft tijdens zijn woendagse algemene audiëntie van vanmorgen opgeroepen om betere mensen te worden door de coronapandemie. Hij stond in zijn toespraak uitvoerig stil bij de sociale gevolgen van de pandemie en hij zei met name dat dit een extra aansporing moet zijn om zichtbare sociale onrechtvaardigheid aan de wortel te bestrijden. Deze coronapandemie heeft de moeilijke situatie van de armen aan het licht gebracht en bijgedragen tot een toename van de ongelijkheid en discriminatie in de wereld.

Wij moeten als betere mensen uit deze crisis komen, zodat we een einde kunnen maken aan sociale onrechtvaardigheid en de vernietiging van het milieu. Paus Franciscus

Hij drong erop aan om niet alleen de oorzaken van de ziekte te bestrijden, maar om ons in te zetten tegen sociaal onrecht, ongelijke kansen, marginalisatie en het gebrek aan bescherming voor de zwaksten. In navolging van Jezus is onze toewijding aan de armen, zieken en gemarginaliseerden een doorslaggevend criterium van onze christelijke oprechtheid Dit behoort tot de missie van de hele Kerk.

Wij moeten ook de onzichtbare virussen bestrijden, die de wortels zijn van grote, zichtbare sociale onrechtvaardigheden. Paus Franciscus

Concreet riep de paus op tot wereldwijde samenwerking om zieke structuren te veranderen en een economie vorm te geven die ook bijdraagt tot de ontwikkeling van de armen. Wij moeten ook proberen te beletten dat sociale ongelijkheid zowel nationaal als internationaal een gelijke behandeling tegen het virus in de weg staat.  

Bron: VIS / Kerknet.be