Leestip van de dag – zondag 25 aug 2019

Wereldgodsdiensten waarschuwen tegen nieuwe wapenwedloop

De wereldgodsdiensten vragen een ommekeer om het hoofd te kunnen bieden aan armoede, vreemdelingenhaat en een nieuwe kernwapenwedloop.

De vier dagen durende ontmoeting van afgevaardigden van de wereldgodsdiensten aan de Bodensee in Duitsland is geëindigd met een oproep tot ontwapening en meer inzet voor de bescherming van het milieu. De ondertekenaars van de oproep engageren zich tot steun voor de internationale campagne om nucleaire wapens af te schaffen en inzet voor universele ontwapening. Tegelijk willen zij bijdragen tot een betere bescherming van de armen, vluchtelingen, vrouwen, jongeren en het milieu.

Volgens de vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten is het de hoogste tijd om tot actie over te gaan om het tij te keren: ‘Tien procent van de mensheid leeft in verschrikkelijke armoede, 70 miljoen mensen zijn op de vlucht. Wij staan aan het begin van een nieuwe wapenwedloop. Regenwouden zouden worden gekapt, zeeën vergiftigd. De mensheid beleeft een metacrisis.’

Tot slot benadrukt de verklaring de onontbeerlijke rol van vrouwen en jongeren in de strijd tegen geweld en de bescherming van al wat heilig is.

Bron: Kerknet.be