Leestip van de dag – zondag 25 december 2016

Met Jezus aan onze zijde

Kerstboodschap bisschop Lode Aerts

Wie op kerstdag naar de viering gaat, kan verrast worden door een vreemde uitspraak. In het evangelie klinkt: „Niemand heeft ooit God gezien” (Johannes 1, 18). Waarom moeten we daaraan herinnerd worden op een feest als Kerstmis? Klinkt dat niet als een valse noot bij de stemmige kerstliederen? Het is inderdaad wat vreemd, maar het is heel juist. Uit mezelf tast ik in het duister over God. Niemand heeft Hem ooit gezien. Heb ik wel het over de ware God, blijf ik niet hangen bij een voorstelling van Hem? Hij gaat me hoe dan ook eindeloos te boven. „Hij woont in ontoegankelijk licht” (Eerste Brief aan Timoteüs 6, 1).

Het grote wonder is echter dat God zich niet
heeft opgesloten in zijn hoge hemel.

Je hoort het in datzelfde evangelie van kerstdag: „Hij kwam in de wereld”. Ja, „Hij is onder ons komen wonen.” Sterker nog: „Hij is mens geworden” (Johannes 1, 9 en 14). Hier raken we het hart van de blijde boodschap. We zijn zo kostbaar in Gods ogen, dat Hij een van ons wil worden. We zijn hem zo veel waard, dat Hij, de Allerhoogste, een mens wordt van vlees en bloed, kwetsbaar en nabij. Om ons wel en wee te delen en om ons zijn vriendschap aan te bieden, komt God in Jezus onder ons. In ons geloof doen we een grote stap vooruit eens we beseffen dat we in Jezus niemand minder dan God zelf in de buurt hebben. Dat is de eerste grote troost van Kerstmis: zodra we ons aan Jezus toevertrouwen, is God nooit meer veraf.

Kerstmis biedt ons echter nog een tweede troost. In Jezus wordt God een waarachtige mens aan onze zijde. Jezus was in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde, behalve in de afzondering van God. Aan die tweede troost van Kerstmis gaan we soms voorbij. Nochtans, Jezus was echt in alles aan ons gelijk. Negen maanden lang groeide Hij in de schoot van zijn moeder. Zoals iedere baby was Hij weerloos en kwetsbaar. Hij kende honger en dorst, net als wij. Hij moest thuiskomen in het geloof van zijn volk en zijn roeping ontdekken. Hoezeer Hij ook gedragen werd door Gods liefde, Hij moest er zich toch telkens voor openstellen. Ook in drukke dagen moest Hij tijd maken om tot zijn Vader te bidden. Bekoringen van macht, bezit of aanzien moest Hij ontmaskeren en bestrijden. Telkens weer koos Hij voor het goede. In liefde ging Hij stap voor stap op de weg die de Vader met Hem voorhad.

Vrienden, willen we diezelfde weg gaan ?
Met Jezus aan onze zijde.

Heel menselijk mogen wij met Hem groeien, dag na dag. Zeker, uit onszelf blijven we zwak en zondig. Maar dat belet Jezus niet om telkens bij ons aan te kloppen. Elke keer wanneer we Hem binnenlaten, brengt Jezus zelfs in de diepste duisternis een glimp van God. Dan wordt het Kerstmis. Keer op keer.

Bron: Kerknet.be / Bisdom Brugge

2016%20kerststal