Leestip van de dag – zondag 29 oktober 2017

Zoals Gij tot ons spreekt in stilte …

Vandaag, zondag 29 oktober, is dag van de stilte, een moment om stil te staan bij de waarde van vertragen, verstillen en kwaliteitsvolle aandacht.

Zoals Gij tot ons spreekt in stilte,
maar de stilte niet vult met Uw stem,
is de stilte Uw heldere spreken tot ons.

Zoals Gij de leegte niet vult met Uw aanwezigheid,
maar de leegte leeg laat,
is de leegte Uw nodigende aanwezigheid.

Zoals Gij ons raakt in ons verlangen en het niet vervult,
maar het aanwakkert met Uw gave,
is het verlangen Uw vurige aanraking.

Daarom kan ik hopen noch wanhopen,
doen noch ongedaan laten.
Gij laat mij zijn, zoals ik ben,
ben ik Uw diepste levensdroom.

Sim D’Hertefelt. Verschenen in Nieuw Leven (nu Karmel-Impuls) 2008, 62, 2, pp.89.

Bron: Kerknet.be