Leestip van de dag – zondag 3 december 2017

Het kind van de hoop …

Bij het ingaan van deze advent

Het wonder van de menswording gebeurt
niet in een zee van licht,
niet in straten vol glitter,
niet in de verblindende veelheid
en ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos, geborgen,
misschien in het holst van de nacht.

Op plaatsen, ontelbaar,
waar leven wordt doorgegeven,
waar het brood van vertrouwen
vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt,
waar niemand te min is,
geen levende ziel onbelangrijk.

Waar je als vreemde een thuis vindt,
waar eenzaamheid wordt geheeld
en pijn niet vergeten,
angst niet meer hoeft.

Waar men grootmoedig een stap zet,
en nog één en nog één,
naar verzoening en eindelijk vrede.

Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen,

God, wat een wonder.

Kris Gelaude