Leestip van de dag – zondag 3 juli 2016

“Wees goed voor elkaar en vol medeleven”lupine-366887_960_720

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand juli.

“Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.” Brief aan de Efeziërs 4, 32

Er bestaat niets mooiers dan wanneer je gezegd wordt: “Ik hou van jou.” Wanneer iemand van ons houdt, voelen we ons goed en niet alleen. Dan kunnen we moeilijkheden en crisissituaties gemakkelijker het hoofd bieden.

We weten allemaal hoe belangrijk een liefdevolle omgeving voor kinderen is. Maar in feite geldt dat voor mensen van alle leeftijden. Dit Woord van leven nodigt ons uit om goed en vol medeleven te zijn voor elkaar, om van elkaar te houden. En God zelf wordt ons als model voorgehouden. Juist zijn voorbeeld herinnert ons eraan dat liefhebben niet zo maar een gevoel is. Het is concreet en veeleisend. Liefde wil het goede voor de ander.  Jezus heeft zich ontfermd over zieken en armen. Hij had medelijden met de mensen, was barmhartig voor de zondaars en vergaf degenen die Hem kruisigden. Ook voor ons betekent goed zijn voor elkaar dat we naar de ander luisteren, belangstelling tonen, vreugde en beproevingen delen, dat we zorg dragen voor de ander en hem of haar vergezellen op de weg van het leven.

De ander is nooit een vreemde, maar een broer of zuster van me die ik wil bijstaan. Dat is heel wat anders dan de ander te zien als een rivaal, concurrent of vijand. Helaas berichten de media dagelijks van situaties waarin de vijand uitgeschakeld of zelfs vernietigd moet worden. Hoewel dat in zo’n extreme vorm bij ons misschien niet het geval is, gebeurt het toch dat ook wij wraakgevoelens koesteren, ons vijandig of wantrouwend opstellen, of dat we onverschillig staan tegenover mensen die ons kwaad hebben gedaan of die ons eenvoudigweg niet liggen. Goed zijn voor elkaar betekent, aldus dit Woord van leven, dat we de weg van het medeleven en de barmhartigheid volgen en dat we bereid zijn elkaar te vergeven, iedere keer als er fouten zijn gemaakt.

Chiara Lubich vertelt hoe zij en haar vriendinnen aan het begin van hun nieuwe christelijke gemeenschap een hulpmiddel hadden gevonden om de radicaliteit van de liefde onder elkaar te beleven. “We waren meisjes zoals alle anderen, ook al ondervonden we de steun van een speciale gave van God. Ook in onze onderlinge relaties kon stof neerdalen en kon de eenheid verzwakt raken. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer we in de anderen onvolmaaktheden ontdekten en begonnen te oordelen. De stroom van de wederzijdse liefde werd dan onderbroken. Daarom besloten we op een dag om met elkaar een ‘pact’ te sluiten. We noemden dat het ‘pact van barmhartigheid’. Dat hield in dat we iedere ochtend afspraken om elkaar en elke medemens die we tegenkwamen als nieuw te zien, helemaal nieuw, en niet te denken aan haar of zijn onvolkomenheden. Dat betekende iedereen tegemoet treden met een complete ‘amnestie’ in ons hart, met een totale vergeving. Dat vroeg nogal wat, maar dit gemeenschappelijk besluit hielp ons om steeds weer als eerste lief te hebben en in het spoor te treden van God die barmhartig is en alles vergeeft en vergeet.”

Fabio Ciardi